Prešovský kraj opraví cesty v okrese Svidník a Humenné

0
428
Úsek cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce (okres Svidník).

(ako) – Prešovská krajská samospráva opraví ďalšie cesty v nevyhovujúcom stave. Do roka zmodernizuje vozovku na úseku Hudcovce – Topoľovka a okresná hranica Svidník – Mičakovce.  V oboch rekonštrukciách kraj preinvestuje 1,8 milióna eur.

Župa odovzdala v stredu 26. mája ďalšie staveniská ciest do rúk zhotoviteľom. „V oboch prípadoch ide o významné napojenia na cesty prvej triedy, preto je dôležité, aby boli tieto úseky zmodernizované. Aktuálne sa totiž nachádzajú v horšom technickom stave. Som presvedčený, že ich rekonštrukciou sa zlepší aj dostupnosť do rekreačnej oblasti Domaša, ktorá sa stáva čoraz atraktívnejšia nielen pre domácich, ale aj turistov. V rekonštrukciách ciest budeme v tomto roku pokračovať aj v ďalších okresoch, aby sme zlepšili životné podmienky miestnych obyvateľov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Ako informovala referentka z oddelenia komunikácie a propagácie na prešovskej župe Lea Heilová, na úseku Hudcovce – Topoľovka (okres Humenné) sa zmodernizuje 1,04 km vozovky. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia troch priepustov, preložka STL plynovodu a preložka telekomunikačných káblov.

Úsek Hudcovce – Topoľovka (okres Humenné).

Heilová dodala, že celkové náklady predstavujú viac ako 991-tisíc eur, pričom kraj prispeje na modernizáciu tohto úseku sumou vo výške 49 555 eur. Dielo bude financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Zhotoviteľ má na realizáciu prác jeden kalendárny rok.

Zrekonštruuje sa tiež 1,64 km úsek cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce (okres Svidník). V rámci modernizácie sa vymení obrusná a ložná vrstva krytu vozovky, opravia sa tri mosty, zrekonštruujú priepusty a odvodňovacie zariadenia. Okrem toho sa vymenia a namontujú zvodidlá a smerové stĺpiky.

„Náklady na túto stavbu predstavujú viac ako 814-tisíc eur, pričom pôjde o európske zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Prešovská samospráva sa bude podieľať na financovaní sumou takmer 41-tisíc eur. Modernizácia má byť hotová do jedného roka,“ vysvetlila Heilová.

Foto: PSK