PSK apeluje na dobudovanie rýchlostnej cesty R4

0
335

(ako) – Prešovský samosprávny kraj upozorňuje na nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov – štátna hranica s Poľskom pre rozvoj severovýchodného Slovenska. Uznesenie v tomto znení prijali aj krajskí poslanci na svojom februárovom zasadnutí. Ide totiž o medzinárodný cestný koridor Via Carpatia.

Dobudovanie rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1 považuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) za kľúčovú prioritu pre odľahčenie ciest severovýchodu Slovenska od tranzitnej dopravy a jeho všestranný rozvoj. Podporu výstavbe i apel na štát už vyjadrili krajskí poslanci uznesením, ktorými chcú akcelerovať rozhodnutia kompetentných ministerstiev.

Rýchlostná cesta R4 je rozdelená do desiatich stavebných úsekov s dĺžkou takmer 70 kilometrov. Aktuálne je vo výstavbe len prvý z nich – I. etapa severného obchvatu mesta Prešov, pričom výstavba desaťkilometrového úseku Prešov Sever – Kapušany – 2. etapa rýchlostnej cesty R4 sa stále odkladá.

„Na význam rýchlostnej cesty upozorňujeme už dlhší čas. Naposledy som začiatkom roka poslal list pánovi ministrovi financií s prosbou o uvoľnenie finančných prostriedkov pre prípravu ďalších úsekov stavby R4. Maďari a Poliaci stavajú, len Slováci ako keby zaspali. Obávam sa, že nám hrozí medzinárodná blamáž, lebo cesty znamenajú aj pracovné príležitosti, cestovný ruch a, samozrejme, rozvoj regiónov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V hre je odklon kamiónovej dopravy z Prešova

Druhá etapa severného obchvatu R4 sa už podľa dostupných informácií mala súťažiť, aktuálne je však verejné obstarávanie z dôvodu zmeny kritérií pre súťaž pozastavené. Hlavný problém – odklon tranzitnej kamiónovej a nákladnej dopravy z mesta Prešov, tak zostáva naďalej nevyriešený.

Dobudovanie rýchlostnej cesty R4 v PSK je o to dôležitejšie, že ide o  medzinárodný cestný koridor Via Carpatia, ktorý spája Baltické a Egejské more. Rýchlostná cesta pritom nadväzuje na poľskú rýchlostnú cestu S19 ukončenú do roku 2024 a maďarskú diaľnicu M30, ktorá má byť dokončená už budúci rok.

„Podpore uznesenia o dobudovaní R4 alebo rýchlostnej cesty takzvanej Via Carpatia dali za pravdu všetci poslanci, ktorí boli prítomní na zastupiteľstve. Som presvedčený, že táto cesta má byť budovaná v plnom rozsahu, teda v plnom profile, po dva jazdné pruhy v každom smere jazdy, tak ako bolo v pláne. Chcem naozaj poprosiť a vyzvať ministerstvo dopravy a ministerstvo financií, aby akcelerovali svoju činnosť, lebo Slovensko bude naozaj zaostávať. Hovoríme tu totiž o najvýznamnejšej komunikácii na východe Európy,“ doplnil Majerský.

Podporu výstavbe rýchlostnej cesty R4, konkrétne úseku Prešov Sever – Kapušany, deklarovali aj aktivisti z občianskeho združenia Náš Prešov, ktorí spustili petíciu za začatie výstavby a predovšetkým dokončenie 2.etapy rýchlostnej cesty R4 a následne až k hranici s Poľskom. Petíciu je možné podpísať aj online.

Foto: PSK