Radnica hľadá opatrovateľky pre seniorov

0
360

(ako) – Mesto Prešov poskytuje opatrovateľskú službu viac ako 200 ľuďom, prostredníctvom 80 zamestnancov. Nie je ich dosť, preto úrad hľadá nové posily. Záujemcovia si môžu podať žiadosť a zúčastniť sa výberového konania v druhej polovici januára.

Seniori sú v súčasnej pandemickej situácii najohrozenejšou skupinou obyvateľov. Aj napriek obmedzeniam opatrovateľky poskytovali služby ľuďom so zlým zdravotným stavom a v nepriaznivej sociálnej situácii. Robia to nepretržite, ale je ich málo.

Aké služby poskytujú?

V rámci opatrovateľskej služby opatrovateľky udržiavajú poriadok v domácnosti, robia nákupy, perú a žehlia pre jednotlivca, resp. dvojicu. Rovnako pomáhajú s prípravou raňajok a obeda, obliekaním, rannou hygienou či kúpaním alebo robia sprievod k lekárovi či na prechádzke.  Služba sa vykonáva v pracovných dňoch, je za úhradu a jej rozsah si určuje každý prijímateľ v súlade s posúdením a vlastnými potrebami. Každý klient ešte predtým, ako požiada  o opatrovanie, musí doložiť lekárske správy a rozhodnutie, že je na opatrovanie odkázaný.

Mesto Prešov každoročne poskytne službu viac ako 200 Prešovčanom. Ak by mesto opatrovateľskú službu neposkytovalo, mnohí z týchto prijímateľov by museli byť umiestnení v zariadeniach, lebo doma by sa o nich nemal kto postarať.

„Mesto Prešov poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom viac ako 80 zamestnancov, no z dôvodu odchodu do dôchodku niektorých opatrovateliek pripravujeme v druhej polovici januára 2021 pracovný pohovor, aby sme mohli doplniť stav zamestnancov,“ uviedla Mária Humeníková, vedúca Odboru služieb pre občanov MsÚ v Prešove.

Potrebná kvalifikácia

Záujemca o vykonávanie tejto služby musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona o sociálnych službách. Fyzická osoba, ktorá má záujem podať si žiadosť o prácu, musí mať doklad o vzdelaní a tiež odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti či absolvovaný  akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín.

Je potrebné, aby záujemcovia o prácu v opatrovateľskej službe napísali žiadosť o prijatie do zamestnania, priložili životopis a kópiu dokladu o vzdelaní.

Ilustračné foto: presov.sk