Radnica zaplatila firme Matijka oprávnené výdavky za záchranné práce

0
361

(ako) – Za odvoz, triedenie likvidácie sutín po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici malo mesto na základe objednávky zaplatiť firme Matijka s. r. o. 1,1 milióna eur. Pod tlakom verejnej kritiky si mesto dalo vypracovať znalecký posudok v Ústave súdneho inžinierstva na Žilinskej univerzite, čo stálo radnicu ďalšie peniaze. Za záchranné práce firme Matijka zaplatila sumu do výšky podľa tohto znaleckého posudku, čo je 250-tisíc eur.

Podľa informácie hovorcu radnice Vladimíra Tomeka, mesto Prešov malo až doteraz k dispozícii iba jednu faktúru za vykonané záchranné práce od firmy Matijka s. r. o. Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline však pri vypracovaní znaleckého posudku vychádzal z dvoch rôznych faktúr od tejto firmy.

„Na základe záverov znaleckého posudku, preto mesto Prešov vyzvalo firmu Matijka s.r.o., aby nám predložila druhú faktúru. Predmetná faktúra bola na mestský úrad doručená dňa 9.9.2020. Mesto Prešov následne pristúpilo k čiastkovej úhrade oboch faktúr vystavených spoločnosťou Matijka s.r.o., do výšky, ktorú uznáva znalecký posudok,“ uviedol hovorca.

Druhá faktúra prišla len pred niekoľkými dňami

Okresný úrad Prešov si pre potreby verifikácie faktúr za záchranné práce vykonané v súvislosti s tragickou udalosťou na Mukačevskej ulici vyžiadal od mesta Prešov kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa záchranných prác.

„Okresný úrad nás zároveň požiadal, aby sme vyžiadané podklady nepredkladali čiastkovo, ale komplexne, vrátane celej fakturácie za záchranné práce. Nakoľko firma Matijka s.r.o. predložila radnici druhú faktúru až 9. 9. 2020, mesto až doteraz nemohlo skompletizovať dokumentáciu vyžiadanú Okresným úradom Prešov“ vysvetlil Vladimír Tomek.

 

Foto: Viktor Zamborský