Sestrou prešovskej župy sa stala Tatiana Hrindová

0
562
Tatiana Hrindová / Foto: sita

(ako) – Prešovský samosprávny kraj vytvoril pracovné miesto pre sestru samosprávneho kraja. Jej úlohou bude pomáhať zdravotným sestrám v otázke ošetrovateľstva, ale aj prípadné sťažnosti pacientov. V jej pracovnej náplni je aj archivovanie zdravotnej dokumentácie.

Zásadnou úlohou sestry kraja je však prepájanie teórie a administratívy s praxou.

„Zdravotné sestry nemajú človeka, o ktorého by sa mohli oprieť, keď riešia nejaké závažné rozhodnutia. Bola by som rada, keby ma vnímali ako kontaktnú osobu, ktorá im pomáha riešiť otázky týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Chcem, aby cítili, že samosprávny kraj je tu pre nich. Nie však ako kontrola, ale ako podpora. Mojou ambíciou je pomáhať a viesť sestry v zariadeniach sociálnych službách v oblasti ošetrovateľstva, aby sa nebáli ísť do vzťahu so zdravotnými poisťovňami a poskytovali kvalitnú starostlivosť,“ vysvetlila sestra kraja Tatiana Hrindová.

Angažovanosť sa bude najmä v metodike a usmerňovaní sestier, ale aj v podpore ich vzdelávania formou školení či osvety. Spolupracovať bude najmä so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

„Teší ma, že sa nám po viacerých pokusoch podarilo obsadiť miesto sestry samosprávneho kraja. Na ostatných župách to už roky funguje. Verím, že sestra kraja bude veľkým prínosom pre zdravotné  sestry v Prešovskom samosprávnom kraji, ale aj pre verejnosť. Jej potreba sa ukazuje najmä teraz, v čase pandémie“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Sestra kraja chce prepájať zdravotnú starostlivosť, sociálne služby, ale aj školstvo. Jej víziou je taktiež zastrešovať ústavnú, terénnu a hospicovú starostlivosť, i zariadenia sociálnych služieb. Prešovský samosprávny kraj toto prepojenie naznačil už aj v projekte Sestry Prešovského kraja, kde poukázal na dôležitosť povolania zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

Doposiaľ župa vyhodnotila literárnu súťaž a pripravuje sa aj na odovzdávanie cien i otvorenie výstavy fotografií, ktoré v rámci projektu vznikli v 14 zdravotníckych zariadeniach Prešovského kraja.

Pripomíname, že s projektom prišiel kraj ešte vlani, keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila rok 2020 za Rok sestier a pôrodných asistentiek. Pre pandémiu sa termín predlžil a projekt trvá aj tento rok.

Mimochodom, Medzinárodný deň sestier si pripomína 20 miliónov zdravotníčok na celom svete na znak úcty k prvej profesionálnej sestre v histórii ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej. Tá sa narodila 12. mája 1820 a od jej narodenia uplynulo už 200 rokov. Výročie si pripomenulo aj vyše 30-tisíc sestier a 1700 pôrodných asistentiek na Slovensku. V Prešovskom kraji pôsobí viac ako 4 200 sestier a takmer 300 pôrodných asistentiek.