Slovenský Červený kríž si prevzal ocenenie Dobrovoľník roka 2020

0
264

(ako) – Slovenský Červený kríž – územný spolok Prešov získal ocenenie Dobrovoľník roka 2020. Cenu získali za pomoc pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici, ale aj počas pandémie. Ocenenie odovzdala riaditeľke Beáte Jakubčovej primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Prešovské dobrovoľnícke centrum, ktoré organizuje oceňovanie dobrovoľníkov s názvom Krajské Srdce na dlani, posunulo z celkového počtu 11 ocenených v krajskom kole, 5 finalistov do národného kola. „V silnej konkurencii 60-tich nominácií na národneúrovni, bola úspešná len jedna nominácia z Prešovského kraja – Slovenský Červený kríž. Jedna nominácia bola v užšom výbere, čo vnímame rovnako pozitívne,“ vysvetľuje Juliana Hajduková, predsedníčka hodnotiacej komisie Krajského Srdca na dlani.

Dodala, že na národnej úrovni, bola úspešná len jedna nominácia z Prešovského kraja – Slovenský Červený kríž.

Šírenie dobra

Slovenský Červený kríž cenu získal za pomoc v krízovej situácii po výbuchu bytovky na ul. Mukačevskej 7 v Prešove 6. decembra 2019, ale aj za pomoc počas pandémie ochorenia Covid-19. „Práca SČK – územného spolku Prešov okrem samotnej pomoci spočíva aj v šírení dobra všade navôkol. Presvedčili sme sa o tom aj pri zotavovaní sa z nešťastia, ktoré nás postihlo v decembri 2019 na Mukačevskej ulici. Práve pri tejto ťažkej skúške, ktorej mesto Prešov čelilo, spoznalo celé Slovensko silu dobra a spolupatričnosti,“ dodala Andrea Turčanová.

Pomoc ľuďom v núdzi

Cenu si z rúk primátorky prevzala samotná riaditeľka SČK, Beáta Jakubčová. „Ocenenie Srdce na dlani 2020 pre nás znamená obrovský dar, pokoru, povzbudenie do ďalšej práce s dobrovoľníkmi  pri nových aktivitách, ktoré nám život prinesie. Chceme pokračovať v našej práci a naďalej prosiť ostatných o pomoc, aby sme my mohli pomáhať tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Hodnota človeka nie je v tom, čo urobí pre seba, ale pre iných,“ uviedla Jakubčová.

Aktuálne SČK pomáha pri prihlasovaní na očkovanie, nákupe liekov, potravín a zabezpečení obedov pre občanov, ktorí sú v karanténe a po prepustení z nemocnice do domáceho liečenia po prekonaní ochorenia COVID-19. Dobrovoľníci SČK pomáhajú pri upratovaní a príprave jedálne na podávanie stravy pre dôchodcov.

Nominácií bolo 287

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

Slovenský Červený kríž územný spolok Prešov patrí medzi desiatku ocenených v národnom oceňovaní Dobrovoľník roka, ktoré organizuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. Tento rok bolo na ocenenie naprieč Slovenskom nominovaných celkovo 287 dobrovoľníkov a projektov.