Spoznávajú Šariš ako doposiaľ nikto

0
536

Zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu projekt Huncút v regióne Šariš.

S podporou pracovného zošita od ÚĽUVU

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným prichádza v tomto roku s netradičným projektom, určeným intelektovo nadaným deťom. Jeho cieľom je na príklade tradičných predmetov oboznámiť deti so vzormi, tvarmi, či materiálmi, charakteristickými pre daný región. Veľkou oporou je pre nich tvorivý pracovný zošit pre deti mladšieho školského veku. Zošit monitoruje oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vydalo ho Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.

Deti vyrábali pisaninu

Do projektu na spoznanie regiónu Šariš sa zapojili aj prešovské nadané deti zo základnej školy na Šmeralovej ulici. Počas výučbových blokov sa dozvedeli rôzne zaujímavosti, zažili netradičné vyučovacie hodiny a okrem zábavy si precvičili jemnú motoriku. Prvý z vyučovacích blokov bol venovaný ručne zhotoveným tkaninám, ktoré boli súčasťou života ľudí na Šariši. Vyrábané boli po domácky a slúžili napr. na nosenie trávy, na vrecia a pod. Takisto ako jemné plátno na obrusy, uteráky a na odevy. Vodorovné, široké, tmavomodré alebo červené pásy, oddelené úzkymi čiarami iných farieb, volali na Šariši pisanina. Boli to krepové farebné tkaniny, prípadne aj ozdobne vytkané. Ukážku ručne tkaných obrúskov spestrila vlastná výroba pisaniny. Deti spoločne tkali krásnu dekoratívnu podložku v tvare srdca. Pôvabné výtvory skrášlili farebné stužky.

Gajdica i drumbľa

Hudobné nástroje, charakteristické pre územie regiónu Šariš, spoznali nadané deti v ďalšom z výučbových blokov. Azda najväčšiu pozornosť upútal klarinetový hudobný nástroj. Gajdicu vyrábali zruční majstri z bazy, čerešne, liesky alebo javora. Malý hudobný nástroj sa vyskytoval najmä u šarišských pastierov a hra na ňom sprevádzala tanec a tanečné hry. Deti si následne predstavili aj ďalšie hudobné nástroje: citaru, fujaru, či drumbľu. Mali tiež možnosť prezrieť si pastierske píšťaly.

Vyrobené kríže priraďovali k cirkvám

Tretí vyučovací blok o regióne Šariš bol určený kovaným sakrálnym krížom, s ktorými sa môžeme stretnúť v rímskokatolíckych, gréckokatolíckych a pravoslávnych kostoloch, v kaplnkách alebo na cintoríne. Kované kríže sú dôležitou súčasťou šarišskej sakrálnej architektúry a ich výroba prináležala kováčom. Okrem veží kostolov (cerkví) ich kedysi umiestňovali na zvonice, kaplnky a brány cintorínov. V tomto zaujímavom bloku bolo úlohou nadaných detí vytvoriť vlastný kovaný kríž a po jeho výrobe skúsiť priradiť typ kríža ku jednotlivým cirkvám.

Po ďalšom bloku posunú poznatky ďalej

Čo všetko na deti čaká v blízkej budúcnosti? Projekt Huncút v regióne Šariš priblíži ešte prešovským školákom maľované truhlice, mlyn a mlynárstvo, ostrohy, šarišské výšivky, či ženský a mužský kroj z Krivian. Po ukončené projektu predstavia nadané deti región Šariš svojím mladším spolužiakom.

Mgr. Ľuboš Lukáč