Starosta Rokycian s otvoreným listom župana Majerského nesúhlasí

0
309
Foto: Michal Frank

Starosta Miloš Jaš reagoval na otvorený list predsedu prešovskej župy nesúhlasom. Argument je jednoznačný. Obec nemá dosť učiteľov na to, aby zvládli kvalitné vyučovanie detí od piateho do deviateho ročníka.

Majerský v otvorenom liste poukázal na to, že na riešenie situácie vyzvalo starostu aj ministerstvo školstva. Pripomíname, že spor vznikol po tom, čo riaditeľka ZŠ otvorila na druhom stupni piaty ročník. Starosta ju za to následne odvolal z funkcie a miestni piataci aj naďalej dochádzajú do školy v Bajerove.

Majerský v otvorenom liste Jaša žiada, aby rešpektoval stanovisko ministerstva školstva, z ktorého vyplýva, že od školského roka 2020/2021 sa počítalo na škole aj so žiakmi v piatom ročníku a nebránil prevádzke miestnej školy.

Zriaďovacia listina školy

Starosta Jaš na túto situáciu reagoval vysvetlením, že nechce škodiť deťom, ani učiteľskému zboru. Bráni však predovšetkým záujmy detí a tiež separácii rómskych žiakov. Poznamenal, že v rokycanskej škole nie sú na viac žiakov priestorovo, ani personálne pripravení.

Pripomenul tiež zriaďovaciu listinu školy, ktorá hovorí o tom, že je zriadené pre žiakov 1. – 4. ročníka. S tým súvisí aj školský obvod Bajerov, ktorý má zabezpečiť vzdelanie pre deti 5. – 9. ročníka. „Ak vypovieme zmluvu o školskom obvode so ZŠ v Bajerove, naše deti nebudú môcť všetky navštevovať ZŠ v Rokycanoch, čím by som ohrozil povinnú školskú dochádzku detí, ktorých sa to v obci dotýka,“ povedal pre TASR starosta Jaš.

O čo tu ide?

Bývalá riaditeľka školy požiadala obec o zmenu organizačnej štruktúry ešte na konci školského roka 2019/2020. V štruktúre školy mal pribudnúť nultý a piaty ročník, čo bolo v súlade s predstavami rezortného ministerstva. Zriaďovateľom školy je však obec a tá nesúhlasila. Starosta Jaš potvrdil, že vydal nesúhlasné stanovisko ešte v júni. Riaditeľka podala žiadosť ešte raz v júli a predložila ho obecnému zastupiteľstvu. V prípade piatakov chcela vyjsť v ústrety rodičom a deťom, aby nemuseli cestovať do Bajerova. „Právny zástupca obce dal prísľub, že bude vypracovaný dodatok k zriaďovateľskej listine, ak pani riaditeľka doloží potrebnú dokumentáciu. Žiaľ, nestalo sa. Otvorenie nultého a piateho ročníka bez súhlasu zriaďovateľa považujem za hrubé porušenie pracovnej disciplíny,“ vysvetlil pre TASR Jaš dôvod odvolania vtedajšej riaditeľky školy.