Stať sa Veľkošarišanom sa oplatí, dostanete dar

0
490

Poslanci prijali na poslednom mestskom zastupiteľstve nariadenie, v ktorom budú odmeňovať nových občanov mesta. Ten, kto sa stane obyvateľom Veľkého Šariša, dostane peňažnú poukážku v hodnote 200 eur, ktorú môže využiť v obchodoch, pri platení daní, poplatkov. Poukážky môže použiť  na zaplatenie nájmu či pri zaplatení u kaderníčky.

Vedenie Veľkého Šariša sa neustále snaží zatraktívniť mesto a zvyšovať kvalitu života obyvateľom,  a to prostredníctvom podpory miestnej ekonomiky. Poslanci prijali nové Všeobecne záväzné nariadenie jednohlasne. Stať sa Veľkošarišanom je teraz mimoriadne lákavé. “Pri prvom prihlásení sa občana na trvalý pobyt mu mesto poskytne jednorazovo mestské nákupné poukážky v hodnote 200 . Aj pri narodení dieťaťa dostane rodič poukážky v hodnote 200 eur. Pri prvom nástupe dieťaťa na základnú školu v meste dostane rodič poukážky v hodnote 100 eur,” informoval mestský ekonóm Miroslav Hudák.

To isté platí aj pri prvom nástupe na Základnú umeleckú školu, pri prvom nástupe dieťaťa na vykonávanie športu v športovom klube, ktorý má sídlo na území mesta.

Obyvateľovi mesta staršiemu ako 70 rokov mesto každoročne v decembri poskytne mestskú nákupnú poukážku s hodnotou 20 €.

Mestské nákupné poukážky je možné použiť len na území Veľkého Šariša. “Poukážky môžu ľudia použiť na nákup výrobkov a služieb u subjektov, ktorých obchodné a iné predajné miesta sa nachádzajú na území mesta. Tieto obchodné a in predajné miesta sú označené nálepkou obsahujúcou erb a názov mesta a nápis „Som hrdý Veľkošarišan“, zaplatenie daní, poplatkov a iných úhrad vyberaných mestom. Ďalej to môžu použiť na zaplatenie poplatkov a iných úhrad vyberaných mestskými organizáciami, pomoc a podporu činnosti subjektov, ktoré sú zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií, ktoré majú sídlo na území mesta. Tieto subjekty sú na adrese svojho sídla označené nálepkou obsahujúcou erb a názov mesta a nápis „Som hrdý Veľkošarišan“,” uviedol M. Hudák.

Veľkošarišania môžu tieto poukážky použiť na uhradenie tovarov alebo služieb poskytnutých mestskými organizáciami, vrátane nájomného, zaplatenie poplatkov a iných úhrad za výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú sídlo alebo prevádzkujú zdravotnícke zariadenie na území mesta. Aj tieto zariadenia sú označené nálepkou a nápisom.

Mesto prijalo aj opatrenia, aby sa toto nariadenie nedalo zneužívať.

Text a foto: Veronika Lazoríková