Stavebné povolenie na obnovu Jarkovej ulice je zrušené, na ťahu je mesto

0
1299

(ako) – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Okresnom úrade  rozhodnutím zo dňa 05. 11. 2020 zrušil rozhodnutie o stavebnom povolení ,,Úprava ulice Jarkovej-objekty“ vydané špeciálnym stavebným úradom mesta Prešov. Rozhodnutie síce ešte nenadobudlo právoplatnosť a mesto môže podať dovolanie do 15 dní, ale veští problémy. Nové konanie totiž môže dokončenie stavby zdržať na dlhé mesiace. Zaujímavé je aj to, že rekonštrukcia Jarkovej ulice sa pripravovala a odkladala vyše desať rokov. Ako je teda možné, že úrad pochybil?

Zásadným problémom je, že niektoré pozemky na Jarkovej ulici sú v súkromných rukách a mesto ich pred začiatkom stavby nevysporiadalo. Dokonca ani v priebehu už začatej rekonštrukcie. Na problém opakovane upozorňoval aj poslanec Martin Eštočák ešte v čase, keď mesto podpísalo zmluvu s dodávateľom stavebných prác. Úrad teda vedel o probléme, ale nekonal.

Podnet na preskúmanie stavebného povolenia podala spoločnosť JASAn Parkus III, s. r. o.

Uvádza, že stavebný úrad vydal stavebné povolenie v rozpore so zákonom, lebo ho ako vlastníka pozemku o výmere 831 metrov štvorcových, neprizval ako účastníka na stavebné konanie. Následne obmedzil jeho vlastnícke práva, keď na pozemku mesto umiestnilo stavbu, o ktorej sa spoločnosť dozvedela až v priebehu jej realizácie.

„Podľa mojich informácií, firma dala podnet preto, lebo nikto z Mestského úradu v Prešove s nimi nechcel jednať. Firma mala najprv osloviť  prednostku MsÚ a po stretnutí sa vraj tri týždne sa nič nedialo… Následne mali osloviť pani primátorku a ani tá sa nechcela stretnúť a jednať, tak nakoniec dali podnet na zrušenie stavebného povolenia,“ povedal o probléme poslanec Martin Eštočák.

Dokumentácia v zmätočnom stave…

Odvolací orgán štátnej správy, teda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Okresnom úrade v Prešove obdržal od špecializovaného stavebného úradu mesta 23. 9. 2020 celý spisový materiál na preskúmanie. Ako sa uvádza v rozhodnutí, bol „v absolútne zmätočnom a nežurnalizovanom stave.“

Napriek tomu štátny orgán preskúmal celú dokumentáciu a vydal spomínané rozhodnutie formou verejnej vyhlášky. Podstatou zrušenia stavebného povolenia je nesúlad  medzi projektovou dokumentáciou a územným rozhodnutím, lebo stavba sa mala realizovať aj na parcelách, ktoré neboli súčasťou územného rozhodnutia z roku 2017.

Na ťahu je teraz špecializovaný stavebný úrad mesta. Buď sa odvolá alebo prijme odporúčania a začne proces stavebného povolenia znova. V takom prípade bude nutné, aby ešte predtým zabraté pozemky majetkovo vysporiadal.

 

Foto: fb presov