Tri materské školy sú zatvorené, ostatné fungujú v obmedzenom režime

0
304

(ako) – Rodičia detí v predškolskom veku sa musia v čase lockdownu spoliehať viac na seba, ako na materské školy. Tie síce fungujú, ale v obmedzenom režime. Prednosť majú deti zamestnancov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Tri zariadenia sú zatvorené až do odvolania.

Ako informovala tlačová referentka prešovskej radnice Lenka Šitárová, na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od pondelka 11.1.2021 otvorené v obmedzenom režime.

„Otvorené sú len pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, ako sú zdravotní pracovníci, policajti, vojaci či hasiči (podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým z povahy práce vyplýva, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa,“ vysvetlila obmedzenia Lenka Šitárová.

MŠ Bratislavská 3, MŠ Bajkalská 31 a MŠ Matice slovenskej 13 sú úplne zatvorené až do odvolania, a to z dôvodu, že sa nachádzajú v prenajatých priestoroch základných škôl.

Mesto Prešov neplánuje prevádzkovať celodenné fungovanie školských klubov detí, a to z dôvodu celospoločenskej nutnosti maximálneho obmedzenia pohybu osôb a minimalizácie rizík nákazy.

Ilustračné foto: MŠ Bernolákova