Usilujú sa zriadiť montessoriovskú základnú školu

0
2342
Foto: montessoripo.sk

Zriadiť základnú školu (ZŠ) v Prešove a rozvíjať tak viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou s deťmi, na báze vzdelávacej metódy Marie Montessoriovej je cieľom  iniciatívy prešovských rodičov. Potrebujú získať súhlas prešovského mestského zastupiteľstva a kladné rozhodnutie rezortného ministerstva o zaradení ZŠ do siete škôl. Veria, že sa tak stane a nová súkromná ZŠ začne fungovať v školskom roku 2022/2023.

Zdenka Maňkošová a Tatiana Dlugošová v mene rodičov, ktorí spustili iniciatívu za zriadenie ZŠ, sú presvedčené, že sa im podarí dotiahnuť záležitosť do zdarného konca. „Nová súkromná škola by bola v našom ponímaní dobrou alternatívou a dobrým prostriedkom propagácie vzdelávacích aktivít na území mesta Prešov. Bola by aj rozšírením ponuky vo vzdelávacej oblasti,“ konštatovali.

Spolu s vedením terajšej MŠ podnikli kroky na zabezpečenie priestorov a skladajú pedagogický kolektív, ktorý by v ZŠ pracoval. Podľa nich to nie je až taký veľký problém, keďže MŠ dobre spolupracuje s pedagógmi z Prešovskej univerzity v Prešove a zo strednej pedagogickej školy.

„Veríme, že  budeme úspešní, prezentujú nás výsledky našej viac ako 10-ročnej praxe v práci s deťmi,“ zdôraznila riaditeľka MŠ Marta Fudalyová. Je zároveň spolu s Máriou Hamráčkovou zakladateľkou občianskeho združenia (OZ) Montessori cesta, ktoré je zriaďovateľom a prevádzkovateľom MŠ s plnou dennou prevádzkou na prešovskom sídlisku Sekčov. „Využívame vo svojej práci princípy, ktoré pred viac ako sto rokmi uplatňovala Maria Montessoriová, pričom takýchto akreditovaných zariadení na Slovensku, ktoré by sa k nim hlásili je minimálne množstvo,“ dodala M. Fudalyová.

Foto: Montessori Zentrum Wien

Rodičom detí v MŠ sa takýto prístup páči a chcú, aby sa ich deti vzdelávali a vychovávali práve takto aj v plánovanej budúcej ZŠ. Jej zriaďovateľom a prevádzkovateľom by bolo opäť OZ Montessori cesta. Obe už citované mamičky uviedli, že si zistili, ako dobre práve takéto školské zariadenia fungujú vo svete, napr. v susednom Poľsku, Česku či Rakúsku. Na Slovensku je ich veľmi málo. V Prešove je napríklad ešte jedna takáto akreditovaná MŠ.

Podpora umelcov

V rámci iniciatívy spustili už internetovú stránku pod názvom Nová škola do Prešova na adrese dopresova.sk. Poskytujú na nej podrobné základné informácie o. i. o celom zámere, o fungovaní OZ. Podarilo sa im na podporu získať aj vyjadrenia spisovateľov Gabriely Futejovej a Daniela Heviera, hudobníčky Katky Koščovej, ktoré sú uverejnené takisto už na tejto webovej stránke.

Zaujímavá forma vzdelávania

Maria Montessoriová (1870 – 1952) je považovaná za predstaviteľku reformnej pedagogiky, v predškolskej výchove hlásala princíp individuálneho systému a bola viackrát nominovaná na Nobelovu cenu za mier.

Založila Dom detí pri Ríme v roku 1907. V herni boli prvýkrát na mieru detí upravené stoly, stoličky, jednoduché hračky a učiteľka viedla ratolesti k samostatnej činnosti, k sebavýchove pri používaní vecí, poznávaní farieb, vôní. Toho sa držia aj v spomínanej prešovskej materskej škole. Majú s tým dobré skúsenosti a pozitívne ohlasy rodičov. Dieťa si totiž súčasne rozvíja telesné a duševné schopnosti v kultúrnom prostredí.

Jozef Jurčišin