V septembri spustia semafory na križovatke Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná

0
617
Foto: R. Kočamba

(ako) – Zmodernizované semafory na križovatke ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná spustia do prevádzky definitívne až od 1. septembra. Na svoje pôvodné trasy sa vrátia aj linky MHD č. 29, 32 a 32A. 

Sprevádzkovaná bude aj novovybudovaná cestná dopravná signalizácia pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici a tiež na Okružnej ulici. Signálny plán cestnej dopravnej signalizácie na križovatke ulíc Okružná a Požiarnická sa vráti do svojho pôvodného režimu. Od rovnakého dátumu začnú premávať po uliciach Štefánikova a Hviezdoslavova aj linky MHD.

Koridor obmedzí pokládka dlažby

Ako informovala tlačová referentka na prešovskej radnici Lenka Šitárová, chodníky na Štefánikovej a Hviezdoslavovej ulici sú už otvorené. Na ulici Biskupa Gojdiča je dočasne vytvorený koridor pre peších, ktorý im umožňuje prístup do Hotela Bélier a jeho reštaurácie, a tiež prístup do budovy Gréckokatolíckej teologickej fakulty. Tento koridor však nie je otvorený v neskorých večerných a nočných hodinách a počas realizácie pokládky dlažby.

Foto: P. Limpár

Ulica Janka Borodáča bude jednosmerná

„Od ukončenia uzávierky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova dôjde k zjednosmerneniu ulice Janka Borodáča v smere od Pavlovičovho námestia na Štefánikovu ulicu. Touto zmenou organizácie dopravy sa zrealizuje zokruhovanie cestnej premávky po uliciach Hviezdoslavova, Janka Borodáča a Štefánikova a vytvoria sa aj parkovacie miesta na jednosmerných častiach Hviezdoslavovej ulice a ulice Janka Borodáča. Uľahčí sa tak parkovanie obyvateľom tejto lokality, ale aj klientom Finančnej správy a vodičom, ktorí privážajú a odvážajú deti navštevujúce Evanjelickú spojenú školu Prešov,“ informovala Lenka Šitárová.

Uzávierka ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča sa predlžuje do konca augusta pre kolaudačné konanie cestnej komunikácie, spevnených plôch, svetelnej križovatky a verejného osvetlenia.