V sobotu začnú diagnostikovať most na Škultétyho ulici

0
370

(ako) – Obnovu mosta na Škultétyho ulici mesto zaradilo do investičného plánu. Podľa znaleckého posudku z apríla 2020 vykazuje piaty zo siedmych stupňov poškodenia. Nie je žiadna pochybnosť o tom, že je v zlom technickom stave. V najbližších dňoch sa začne s diagnostikou.

Po rokovaní so zástupcami Železníc Slovenskej republiky úradníci z prešovskej radnice dohodli prvé kroky postupu diagnostiky mosta na Škultétyho ulici. Začne sa v sobotu 30. januára 2021 a ako informovala tlačová referentka mesta Lenka Šitárová, pomocou 3D skenera zoskenujú mostné objekty. Zamerajú tiež bludné prúdy, čo sú javy, ku ktorým dochádza, ak sú časti elektrického obvodu na viacerých miestach vo vodivom kontakte s okolitým prostredím.

V noci zo štvrtka na piatok 4. – 5. februára 2021 od 00:00 do 4:00 hod. bude na železničnej trati výluka, lebo diagnostické práce budú vykonávané priamo nad koľajami.

Nasledovať budú vývrty, odhaľovanie a skenovanie výstuží mimo koľaje. „Nakoľko je pri týchto prácach potrebný dozor zo strany železníc, presný termín ešte nie je známy,“ vysvetlila referentka Lenka Šitárová.

Aktuálna situácia

Veľká časť vozidiel už v súčasnosti prechádza cez nový mestský obchvat. Po dobudovaní nového obchvatu sa intenzita automobilovej dopravy na Škultétyho ulici znížila, čo taktiež odľahčilo zaťaženie mosta.

Na moste na Škultétyho ulici je znížená maximálna povolená rýchlosť pre motorové vozidlá na 30 km/h a platí tu aj zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.

Zákaz vjazdu a smer obchádzky sú vyznačené zvislým dopravným značením.

Foto: presov.sk