Veľký Šariš získal titul Európske mestečko športu 2021

0
1026

(ako) – Mesto Veľký Šariš získalo unikátny a jedinečný titul, ktorý je na Slovensku udelený prvýkrát. Mesto sa stalo Európskym mestečkom športu 2021.

Každý rok je vybrané jedno Európske hlavné mesto športu, niekoľko Európskych miest športu a tiež niekoľko Európskych malomiest športu. Veľký Šariš spadá práve do tejto tretej kategórie. V roku 2021 v celej Európe získalo tento titul len 9 miest.

Pre komisiu, ktorá vlani rozhodovala, komu titul udelí, bolo dôležité, aby mesto vedelo zabezpečiť šport pre všetkých, každú vekovú kategóriu, pre znevýhodnené osoby aj ľudí so zdravotným postihnutím. Organizovaný šport vo Veľkom Šariši oslávil v roku 2019 sto rokov a komisia sledovala, ako tradícia pokračuje ďalej.

„Mesto by sa mohlo aj takýmto spôsobom možno ľahšie dostať k európskym projektom, ktoré sa týkajú športu,“ povedala Andrea Junger, členka delegácie zo Slovenska Aces Europe, ktorá udeľuje tieto tituly. Dôležité je aj to, že takéto ocenené mestečka sa na európskom poli spájajú. „Spolupracujú navzájom. Vedia medzi sebou nadviazať nové partnerstvá, komunikovať a podporovať sa v jednotlivých aktivitách. Každá kooperácia a komunikácia je určite pre mesto prínosom. Celkovo sme tohtoročne udelili len 9 titulov Európske mestečko športu v kategórii do 25 000 obyvateľov na tento rok. Musím povedať, že Veľký Šariš obstál v celkovom hodnotení veľmi pozitívne,“ dodala Junger.

Zmodernizujú športoviská

Mesto má rozpracované viaceré projekty, ktoré súvisia so športovou infraštruktúrou. „Najdlhšiu dobu venujeme príprave vybudovania zázemia pre futbalový a hokejový klub. Ide o šatne a celkové zázemie pre tieto kluby. Taktiež chceme využiť podanie projektu na Fond na podporu športu, v rámci ktorého chceme realizovať športový areál v Základnej škole. Vznikne tak bežecká dráha s tartanovým povrchom, ale aj nové multifunkčné ihrisko, ktoré by slúžilo futbalu, tenisu, basketbalu či volejbalu a jeho súčasťou by boli aj tribúny. Zároveň by sa vybudovala nová rozbehová dráha s doskočiskom a obnovilo veľké futbalové ihrisko. Slúžilo by to nielen na tréningy žiakov školy, ale aj miestnym športovým klubom v rámci ich kondičnej prípravy na sezónu a širokej verejnosti,“ informoval primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.

V pláne je aj skatepark a pumtrack

„Pracujeme aj na zrealizovaní skateparku za kolkárňou a pumptrackovej dráhy na Dolinách, kde by sa mohlo aj tohto roku začať s realizáciou. Naše veľké úsilie bude zamerané na obnovu ľadového ihriska, a to v podobe novej betónovej plochy. Pracujeme aj na iných aktivitách, ktoré sú zamerané na opravu alebo údržbu súčasných športovísk v našom meste, ale aj na výstavbu novej cyklotrasy v mlynskom náhone,“ konkretizoval plány Viliam Kall.

Foto: velkysaris.sk