Vetrová kalamita v Slanských vrchoch.

0
592

Koncom roku 2020 daždivé počasie spôsobilo rozmáčanie pôdy, náhlym poklesom teploty vznikla na stromoch silná námraza a do toho sa oprel vietor. Tieto faktory spôsobili v mnohých lokalitách Slanských vrchoch vetrovú kalamitu. Zasiahnuté boli turistické chodníky aj lyžiarske trasy.

Najviac bola poškodená turistická trasa – červená značka E3, t. j. medzinárodná trasa, ktorá sa tiahne hrebeňom Slanských vrchov a to v úsekoch Grimov laz – Červená mláka, Javornícka poľana – chata Fricka – Tri Oltáre. Na tento chodník sú pripojené trasy: zelená Temný les – Grimov laz, modrá Koľoroš (údolie Malej Delne) – chata Fricka.

Zasiahnutá bola aj žltá turistická trasa Abramovce – Bodoň, lyžiarska trasa okolo Šimonky a iné.

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Prešov upozorňuje, že od 8. 2. 2021 sa bude vykonávať spracovanie tejto vetrovej kalamity v lesných porastoch na lokalitách Pusté pole, Chabzdová, Rácová, Malá Delňa a Čierna hora. Asanačné práce budú vykonávané iba v pracovných dňoch a pracoviská budú označené výstražnými tabuľami.

V tejto súvislosti prosíme turistov a návštevníkov lesa o maximálnu opatrnosť počas vykonávaných prác v záujme vlastnej bezpečnosti a aj bezpečnosti pracovníkov, ktorí budú vykonávať tieto práce. Pracovníci miestnej Lesnej správy Kokošovce sa v súčinnosti s Klubom slovenských turistov zamerajú aj na odstránenie vzniknutých prekážok na turistických chodníkoch v lokalitách, kde nebudú v najbližšom čase prebiehať ťažbové práce a tak umožnili ich bezpečné absolvovanie. Po skončení prác budú turistické chodníky upravené a uvedené do pôvodného stavu.

Za vzniknuté obmedzenia sa turistom a návštevníkom lesa ospravedlňujeme.

Lesy Slovenskej republiky, š. p.,
Odštepný závod Prešov