Viete koľko vás bude stáť parkovanie v centre po zavedení regulácie?

0
941
Foto: pk

(ako) – Od januára 2021 sa bude platiť za parkovanie už nielen v centre, teda v zóne 1, ale aj v zóne 2, čo je lokalita Táborisko. Poslanci tomu dali zelenú. Radnica deklaruje, že cieľom regulácie parkovania nie je výber parkovného, ale vytvorenie podmienok pre zabezpečenie parkovania minimálne jedného vozidla na každý byt pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Prešov.

Financie získané z regulácie parkovania majú ísť spätne do rozvoja infraštruktúry mesta, teda do nových parkovacích miest, prípadne do rekonštrukcií chodníkov či výstavby cyklochodníkov.

„Každý užívateľ nového regulovaného systému parkovania v Prešove sa bude môcť rozhodnúť, akým spôsobom bude platiť za parkovné. Na výber bude mať hotovostnú alebo bezhotovostnú platbu v nových parkovacích automatoch. Tie budú totiž okrem klasickej platby mincami akceptovať aj bezkontaktnú platbu prostredníctvom platobnej karty. Vodiči, ktorí uprednostňujú úhradu cez mobil, budú môcť využiť platbu prostredníctvom SMS alebo cez aplikáciu pre smartfóny. Parkovací lístok rovnako aj parkovacia karta bude viazaná na evidenčné číslo vozidla (EČV), ktoré bude zároveň jedinečným identifikátorom daného užívateľa nového parkovacieho systému,“ vysvetlil systém hovorca mesta Vladimír Tomek.

Koľko budú stáť rezidentské karty?

Obyvateľ Zóny č. 1 alebo č. 2, ktorý má nahlásený trvalý pobyt v meste Prešov v danej zóne, si môže od decembra 2020 zakúpiť na mestskom úrade rezidentskú kartu. Za prvé auto v byte zaplatí 20 €, za druhé 80 €, ak je v byte využívané aj tretie a ďalšie auto, bude zaň musieť zaplatiť 150 €, pokiaľ to umožní kapacita územia.

Nárok na zľavy

Parkovať bude na parkovacích miestach vyznačených na zvislej dopravnej značke modrou farbou. Držiteľ rezidentskej karty získa na rok zároveň parkovanie pre svoje návštevy na dva po sebe idúce pracovné dni. V rámci týchto hodín budú môcť akékoľvek návštevy parkovať v jeho zóne za 2 € na celý pobyt.

Ktorýkoľvek Prešovčan, ktorý nie je rezidentom Zóny č. 1 alebo č. 2 (býva v inom byte alebo v rodinnom dome v neregulovanej zóne), ale má trvalý pobyt v meste Prešov, ktorý denne potrebuje krátkodobo parkovať v regulovaných zónach mesta, bude mať zľavu z parkovného vo všetkých tarifných pásmach okrem pásma A, vo výške 50% za prvú hodinu parkovania pri zakúpení parkovacieho lístka, aj pri zakúpení parkovacej karty PÁSMO C, ktorá mu umožní parkovanie počas celého roka na žltých nerezidentských parkoviskách. Súčasne má na túto zľavu nárok aj držiteľ parkovacej karty rezidentskej zóny.

Vodič, ktorý jazdí do Prešova za prácou a potrebuje zaparkovať vozidlo v niektorej regulovanej zóne je vnímaný ako nerezident. Takýto vodič bude môcť parkovať vo všetkých pásmach A, B, C, D a N, respektíve v pásme R vo vyhradenom čase od 8:00 do 16:00, v plnej výške tarify.

Ročné parkovacie karty

V prípade, že už vlastníte parkovaciu kartu s platnosťou dlhšou ako do 31.12.2020, bude Vám alikvotná časť vrátená na bankový účet. Potvrdenie o vrátení sumy (dobropis), vám bude posielaný v priebehu mesiaca december 2020.

V prípade ak vlastníte parkovaciu kartu SIMPLYPARK, bude možné ju používať do konca roka 2020. Vzhľadom k tomu je potrebné vyčerpať si „kredit“ na karte k dátumu 31.12.2020.