Vlaky kategórie InterCity (IC) sa vracajú na trať

0
320

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe rušenia protipandemických opatrení opätovne zavádza komerčné vlaky kategórie InterCity (IC 52x). Konkrétne od 10. 4. 2022 sa na trať Bratislava – Žilina – Košice a späť vracajú vlaky IC 52x a od 11. 4. 2022 vlak IC 521.

Vlaky IC 52x ZSSK dočasne nevypravovala v súvislosti s pandemickými opatreniami na zamedzenie  šírenia koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho poklesu cestujúcich, keďže sú vedené ako komerčný produkt a nie na základe objednávky štátu.

Cestujúci však mohli a aj naďalej môžu využiť prepravu vlakmi IC 44 a IC 45, ktoré jazdia podľa platného grafikonu vlakovej dopravy (GVD) v nezmenených časových polohách.

Jazdné doby vlakov InterCity sú z dôvodu výluk na traťových úsekoch Štrba – Poprad-Tatry, Považská Bystrica – Púchov a v uzle Žilina predĺžené o 19,5 minúty, čo je aj zapracované v aktuálnych časových polohách.

V IC vlakoch aj od 10. 4. 2022 platí nezmenené cestovné podľa Prepravného poriadku ZSSK pre IC vlaky. Cestovné doklady sú k dispozícii v pokladniciach, v e-shope na www.zssk.sk a v mobilnej aplikácii ZSSK Ideme vlakom. Predpredaj na obnovené vlaky IC 520 – 525 začal 28. 3. 2022.

Zároveň by sme radi dali do pozornosti, že od 10. 4. 2022 nebude v IC vlakoch povolená bezplatná preprava občanov Ukrajiny.

Preprava vo vlaku je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto.

Občania Ukrajiny na svoju bezpečnú a bezplatnú prepravu môžu aj naďalej využívať všetky ostatné kategórie vlakov ZSSK, na preukázanie stačí pas, OP, alebo deklarácia, že ide o občana UA (napr. udelený štatút dočasného odídenca; doklad o prekročení SK-UA hranice). Všetky potrebné informácie v ukrajinskom jazyku nájdu na tejto stránke  https://www.zssk.sk/ukrajina/.

Cestujúcim zároveň pripomíname, že môžu využiť nadväzujúce autobusové a vlakové spojenia v železničných staniciach Kysak a Košice:

V ŽST Kysak:

 Od IC 45 príchod o 20:39 hod.

 BUS odchod 20:45 – Prešov 21:10 – Svidník AS 22:45 (ide v piatky)

 smer Prešov: Os 8552 odchod 20:47 – Prešov 21:02

 smer Humenné a Bardejov s prestupom v Prešove: Os 9135 Prešov odchod 21:10 –

Kapušany pri Prešove 21:20 – Humenné 22:52, Os 9235 Kapušany pri Prešove odchod

21:23 – Bardejov 22:16

 Od IC 525 príchod o 22:34 hod.

 BUS odchod 22:55 – Prešov 23:20 – Svidník AS 0:35 (Svidník, AS 0:35 v pracovné dni

a Svidník, AS 0:30 vo sviatky)

 smer Prešov: Os 8536 odchod 22:38 – Prešov 23:00 – Lipany 23:38 (nejde v piatok),

Os 8586 odchod 23:02 – Prešov 23:24 – Lipany 0:01 (ide v piatok)

 smer Vranov nad Topľou a Bardejov s prestupom v Prešove: Os 9141 Prešov odchod

23:09 – Vranov nad Topľou 0:06 (nejde v piatok a sobotu), Os 9183 Prešov odchod

23:35 – Vranov nad Topľou 0:30 (ide v piatok), Os 9239 Prešov odchod 23:03 –

Bardejov 0:17 (nejde v piatok), Os 9283 Prešov odchod 23:28 – Bardejov 0:33 (ide v

piatok)

V ŽST Košice:

 Od IC 45 príchod o 20:52 hod.

 BUS odchod 21:15 – Sečovce 21:58 – Michalovce „Terminál“ 22:25

 smer Michalovce, Humenné a Čierna nad Tisou: REX 1915 odchod 21:01 – Michalovce

22:10 – Humenné 22:40

 smer Čierna nad Tisou: Os 8835 odchod 21:13 – Michaľany 22:04 – Čierna nad Tisou

22:53

 

 Od IC 525 príchod o 22:48 hod.

 smer Michalovce: BUS odchod 23:15 – Sečovce 23:55 – Michalovce „Terminál“ 00:21 –

Sobrance AS 0:52

 smer Humenné: BUS odchod 23:15 – Prešov AS 23:45 – Vranov n/T 0:35 – Humenné

ŽST 0:52 a 1:05 (ide v pondelok až piatok)

 smer Michalovce, Humenné a Čierna nad Tisou: REX 1917 odchod 23:01 – Michalovce

0:10 – Humenné 0:33 (nejde v piatok), REX 15917 odchod 23:15 – Michalovce 0:24 –

Humenné 0:47 (ide v piatok)

 smer Čierna nad Tisou: Os 8839 odchod 23:06 – Michaľany 23:57 – Čierna nad Tisou

0:46 (nejde v piatok), Os 8881 odchod 23:20 – Michaľany 0:11 – Čierna nad Tisou 1:01

(ide v piatok)

 

Tomáš Kováč
hovorca ZSSK