Vo fakultnej nemocnici zaočkujú aj hospitalizovaných náhradníkov

0
507
Foto: V. Zamborský

(ako) – Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove zverejnila kritériá na určovanie poradia náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19. Týkajú sa hospitalizovaných pacientov v nemocnici v prípade, keď sa na očkovanie nedostavia  všetci klienti objednaní cez objednávací systém. Nemocnica určila špecifikáciu tých pacientov, ktorí sa môžu hlásiť do  zoznamu náhradníkov:

Ide o osoby s vekom najmenej 65 rokov, alebo osoby bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledovných kritérií:

 1. onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
 2. s aktívnou formou hemato-⁠onkologického ochorenia,
 3. s transplantáciou solídnych orgánov,
 4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy, alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 12. s HIV v štádiu AIDS/⁠late presenter,
 13. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 14. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/⁠s),
 15. s extrémnou obezitou -⁠ BMI vyšší ako 35,
 16. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 17. s cirhózou pečene,
 18. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 19. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 20. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 21. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 22. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 23. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 24. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

Títo pacienti budú figurovať ako náhradníci a podľa zásob očkovacej látky na daný deň ich predvoláme. Hlásiť do zoznamu náhradníkov sa môžete v pracovných dňoch – v pondelok až v piatok v čase medzi 8:00 – 14:00 na t. č. 051/7011275. Očkovacie centrum sa nachádza vo foyer chirurgického monobloku.