Vo Veľkom Šariši si pripomenuli výročie Slovenského národného povstania

0
362

Slovenské národné povstanie (SNP) – túto udalosť si Veľkošarišania pripomenuli  kladením vencov k pamätníkom pripomínajúcim obete najväčšieho vojnového konfliktu.

SNP bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie Slovenska. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami.

Už 76 rokov uplynulo od čias, keď na Slovensku vypukol ozbrojený odpor protifašistickej porobe, proti neslobode, proti vojnovému ničeniu materiálnych hodnôt a ľudských životov. Naplnil sa už život dvoch až troch generácií a napriek  tomu nezabúdame na hrdinstvá našich otcov a starých otcov, ktorí po rokoch útrap zatúžili po slobode práve tak, ako po nej túžime my, každý národ, každá ľudská komunita. SNP je spojovacím článkom našej národnej histórie od prvopočiatkov našej štátnosti v období Veľkomoravskej ríše, až po súčasnú štátnosť. Tento veľký historický oblúk je vyplnený ustavičným zápasom Slovákov o svoju národnú, kultúrnu a štátnu svojbytnosť,” uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Viliam Kall.

Úcta a pokora patrí všetkým bojovníkom, ktorí oslobodzovali našu vlasť. Ťažkú úlohu po vojne mali aj naši predkovia, aby naštartovali svoj život a pripravili nám miesto na pokojné a slobodné žitie.

“SNP patrí nám všetkým, bez ohľadu na politickú či národnú a národnostnú príslušnosť. Tak ho treba vnímať a poučiť sa z neho. Povstanie je medzník, keď Slovensko posunulo ťažisko svojich novodobých dejín bližšie k hodnotám slobody, demokracie, tolerancie a mierovej kooperácie európskych štátov. S úctou sa skláňam  pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy,” dodal Kall.

Text a foto: Veronika Lazoríková