Všetky mestské materské a základné školy sú otvorené

0
335
Ilustračné foto: presov.sk

(ako) – Mesto ako zriaďovateľ na základe pokynov ministerstva školstva otvorilo 8. marca 2021 všetky materské a základné školy. V prevádzke sú aj školské jedálne. Žiaci druhého stupňa ZŠ pokračujú aj naďalej v dištančnej výučbe. Môžu sa však učiť aj prezenčne, ale len v malých skupinách tam, kde to dovolia kapacitné a personálne možnosti jednotlivých škôl.

Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe. Základné školy uprednostnia tých žiakov, ktorí sa preukážu čestným prehlásením o tom, že obaja ich rodičia vykonávajú prácu fyzicky na pracovisku a charakter ich pracovnej činnosti im neumožňuje pracovať z domu.

Ak to umožnia kapacitné, materiálne a personálne možnosti školy, umožníme prezenčnú výučbu aj ostatným žiakom. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčnej výučby, sú povinní preukázať sa pri vstupe do školy čestným vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.

Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Prezenčne sa môžu učiť len v malých skupinách, to znamená 5 žiakov a 1 učiteľ, ak o to ich rodičia prejavia záujem a konkrétna škola bude mať dostatočné personálne kapacity.

Ako je to v materských školách?

Podobný systém platí aj v 20 mestských materských školách. Do škôlky môžu prednostne chodiť deti tých rodičov,  ktorí sa preukážu čestným prehlásením o tom, že obaja rodičia dieťaťa vykonávajú prácu fyzicky na pracovisku a charakter ich pracovnej činnosti im neumožňuje pracovať z domu.  Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, ak to umožnia kapacitné, materiálne a personálne možnosti školy, budú prijímané do MŠ aj ostatné deti. Podmienkou je čestné prehlásenie o bezinfekčnosti ich zákonného zástupcu.