Výmena teplovodov na Sekčove sa blíži do finále

0
696

(ako) – Spoločnosť Spravbytkomfort, a. s.  avizovala, že rozsiahla výmena potrubí teplovodu na sídlisku Sekčov sa pomaly blíži do finále. Obyvatelia sídliska sú už týždeň bez teplej vody a dnes ráno prekvapila časť z nich aj odstávka studenej vody. Dôvodom však nie je výmena teplovodov, ale ako informovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s ., ide o haváriu na Karpatskej ulici. Na jej odstránení sa pracuje.

Odstávka teplej úžitkovej vody potrvá do pondelka 31.08.2020 do 23. hodiny zo zdroja, ktorým je Centrálna kotolňa Sekčov. V súčasnosti sa realizuje rozsiahla výmena potrubí na hlavnej vetve centrálneho horúcovodného rozvodu, ktorý zásobuje teplom celé sídlisko Sekčov. Práce na jednotlivých vetvách však pomaly finišujú.

Rozvody medzi jednotlivými výmenníkovými stanicami sú už vymenené a pozvárané. Nasleduje posledná etapa prác, a to spojenie centrálnej kotolne Sekčov s rozvodom medzi výmenníkovými stanicami T 1 až T 7 a novou vetvou pozdĺž ulice Arm. gen. Svobodu.

Horúcovodné potrubia uložia pod cestu

Pod štvorprúdovou cestou Arm. gen. Svobodu je kolektor, v ktorom sú uložené potrubia. Nachádza sa tam aj potrubie DN 600 (priemer 60 cm), ktorým bolo plánované prepojenie s jadrovou elektrárňou v Kecerovciach. Počas prác sa na oboch stranách odkryje šachta a popod cestu sa staré potrubia nahradia novými horúcovodnými potrubiami o dĺžke 40 m. Táto náročná technická pasáž je len začiatkom zložitého procesu zvárania, plnenia a tlakovania potrubí vodou. Dlhšia odstávka všetkých výmenníkových staníc na sídlisku Sekčov je preto nutná.

 

 Foto: Anna Košuthová