Žiaci zo ZŠ Važecká sa zapojili do projektu „Sladká pomoc“

0
353

Kampaň „Sladká pomoc“ je iniciatívou Pápežských misijných diel, ktoré pomocou keksíkov chcú pomôcť deťom vo svete. Výťažok z predaja poputuje pre deti a mládež do chudobných krajín.

Cena keksíka je 0,50€. Polovica z ceny ide už priamo na podporu deti v Afrike, Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande. Kúpa keksíkov však nie je podmienená touto minimálnou cenou a je možné podporiť deti aj väčšou sumou.

V čase Filipovky, 9. decembra, sa deti navštevujúce hodiny Náboženskej výchovy v gréckokatolíckom obrade spoločne s ich učiteľom diakonom Rudolfom Hreňom pustili do uskutočnenia naplánovanej akcie.

Predajom keksíkov v priestoroch ZŠ na Važeckej ulici v Prešove získali sumu 95 €, ktorú v celej výške odoslali na účet Pápežských misijných diel. V tomto predvianočnom čase sa podelili s deťmi z Afriky o svoj čas a zároveň svojou aktivitou pomohli zlepšiť kvalitu ich života.

„Ďakujem deťom a vedeniu školy ZŠ Važecká 11, za spoluprácu a zároveň chcem všetkým nakupujúcim poďakovať za veľké a otvorené srdce,“ povedal pre ISPA diakon Rudolf Hreňo.

Rudolf Hreňo