Župa bude SMART, od ministerstva vnútra získala tri milióny eur

0
396

(ako) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) bol úspešný vo výzve Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj, ktorý ešte v máji minulého roku vyhlásilo Ministerstva vnútra SR. Na projekt „Smart PSK – Kvalitnejšia budúcnosť“ získala župa od rezortu nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 3,1 milióna eur. Cieľom príspevku je zefektívniť verejnú správu.

Vďaka prostriedkom tak bude môcť samospráva uplatniť na Úrade PSK tzv. SMART princípy, čo znamená zefektívnenie verejnej správy. V praxi pôjde o zrýchlenie a zjednodušenie procesov, odbúranie byrokracie i zavedenie inovácií. Rok príprav priniesol svoje ovocie. PSK uspelo vo výzve ministerstva vnútra, ktorá nám pomôže zlepšiť fungovanie procesov na úrade. Tento rok nebol jednoduchý, zmenili sme organizačnú štruktúru, aj niektoré vnútorné procesy. Projektu SMART sme venovali maximálne úsilie, čo sa nám vyplatilo. Od implementácie si sľubujem efektívnejšie fungovanie verejnej správy a zjednodušenie procesov na všetkých úrovniach. Zároveň som presvedčený, že vo vzťahu k občanovi sa nám vďaka tomuto projektu podarí byť otvorenejšou samosprávou,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Kvalitnejšia verejná správa

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom štyroch aktivít. Tie pozostávajú z nastavenia procesov, zavedenia systémov a politík, taktiež zavedenia systémov riadenia kvality, vzdelávania zamestnancov, ale aj vybudovania a podpory implementačnej kapacity pre Iniciatívu Catching-up regions. Úrad PSK už niektoré procesy implementoval počas prípravného roku. Zmenou organizačnej štruktúry vznikol na úrade Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia. V rámci neho sa vytvorilo Oddelenie projektového riadenia, kde sú sústredené všetky kľúčové projekty v súlade so stratégiou kraja. Taktiež vzniklo Oddelenie Inštitút rozvoja, ktoré sa zaoberá dátami a ich priestorovým prevedením prostredníctvom geoportálu.

Inšpirovať sa budú aj v zahraničí

Vďaka projektu „Smart PSK – Kvalitnejšia budúcnosť“ sa na Úrade PSK zavedú nové prístupy a informačno-technologické nástroje, taktiež sa urobí procesná optimalizácia. Na dvoch vybraných stredných školách sa implementuje spoločný systém hodnotenia kvality tzv. model CAF. Jeho úlohou je zvýšiť kvalitu a efektívnosť na jednotlivých školách, tiež umožniť rozvíjanie schopností a zručností zamestnancov. SMART prinesie pre samosprávu aj možnosť vzdelávania zamestnancov Úradu PSK. Vzdelávacie aktivity budú „šité na mieru“ potrebám zamestnancov. Pôjde o rôzne medzinárodné odborné konferencie s účasťou zahraničných expertov, stáže, kurzy či odborné semináre. Víziou je inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe v zahraničí a implementovať ich v Prešovskom kraji. Zároveň nadviazať dlhodobé partnerstvá, ktoré prinesú výhody obom stranám.

Ako informovala Lea Heilová z odboru komunikácie na prešovskej župe, cestou otvoreného dialógu, spolupráce a výmeny skúseností s medzinárodnými partnermi je v budúcnosti priestor pre vytváranie pracovných miest v kraji. Úrad reflektuje a chce zmierniť odliv „múdrych hláv“ do iných rozvinutejších regiónov alebo do zahraničia.