Župa prevedie svoj podiel vo Futbal Tatran Aréne na mesto Prešov

0
346

(ako) – Spoločníkmi v spoločnosti Futbal Tatran Aréna (FTA), ktorá zabezpečuje výstavbu futbalového štadióna v Prešove je prešovská župa a mesto Prešov. Krajskí poslanci na včerajšom online rokovaní  prijali rozhodnutie. Odsúhlasili prevod svojho 49-percentného podielu na mesto Prešov. Reálne ide o podiel v hodnote 101 234 eur.

Krajskí poslanci pritom ešte v decembri 2020 schválili navýšenie dotácie na výstavbu futbalového štadióna na 7,24 milióna eur. Na včerajšom zasadnutí v diskusii viacerí z nich prejavili obavy nad tým, že ak budú hlasovať za prevod podielu, verejnosť si to môže vysvetliť tak, že štadión sa nebude stavať vôbec. Na jeho výstavbu je totiž potrebných 19,9 milióna eur.

Padla aj otázka, či mesto tento podiel vôbec chce a či takým rozhodnutím nenastanú právne komplikácie. „Myslím si, že sme to urýchlili, lebo nemáme stanovisko Protimonopolného úradu k štátnej pomoci,“ reagovala na situáciu krajská poslankyňa a primátorka Prešova Andrea Turčanová. Navrhla, aby toto uznesenie odložili, lebo mestskí poslanci sa tým ešte nezaoberali. Pridal sa k nej aj Marián Damankoš a navrhol tento bod stiahnuť z rokovania. Podľa neho na prevod podielu je dosť času aj po dostavbe štadióna.

Župan Milan Majerský výhrady aj podozrenia z toho, že sa kraj obrátil chrbtom k prešovskému futbalu, rázne odmietol. „Chceme dostavať štadión a dotácia za vyše 7 miliónov tomu pomôže, ale prevádzka bude už na vlastníkovi štadióna. Pomoc kraja tu bola a je. Žiadne mesto v kraji nedostalo toľko peňazí, ako Prešov,“ konštatoval Majerský.

Kraj schválenú dotáciu chce dať do futbalu

Vedúca Odboru majetku a investícií Úradu PSK Lýdia Budziňáková potvrdila, že z pohľadu kraja nie je problém poskytnúť mestu spomínanú dotáciu, treba len podpísať vzájomné zmluvy. Schválené finančné prostriedky má podľa nej krajská samospráva vyčlenené. Poskytnutie dotácie však ešte  musí preveriť kontrolný orgán.

„Na Protimonopolný úrad budeme predkladať zmluvu o poskytnutí dotácie, aby sa vyjadril, či táto dotácia je alebo nie je nedovolenou štátnou pomocou. Ak by sa vyskytla záležitosť alebo skutočnosť, ktorá by mohla nejakým spôsobom negatívne ovplyvniť výstavbu štadióna, určite budeme poslancov informovať a navrhovať kroky, aby sme ho neohrozili,“ vysvetlila Budziňáková.

Poslanci napokon hlasovali. Na schválenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa boli potrebné hlasy troch pätín všetkých poslancov. Za uznesenie hlasovalo 40 poslancov, zdržalo sa 15 a nehlasovali štyria.

 

Foto: archív tv7