Župan Milan Majerský poslal otvorený list starostovi Rokycian

0
459
Foto: SITA, Marko Erd

(pv) – V otvorenom liste žiada predseda PSK starostu obce Rokycany, aby nebránil v prevádzke miestnej základnej školy. Rovnaké stanovisko má aj ministerstvo školstva.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský reaguje na patovú situáciu, ktorá vznikla v obci Rokycany (okres Prešov). Starostovi obce Milošovi Jašovi zaslal otvorený list, v ktorom ho žiada, aby žiakom Základnej školy v Rokycanoch pomohol zabezpečiť právo na vzdelanie.

„Mám za to, že keď nájdeme učiteľov ochotných venovať sa reálnemu posunu ďalších generácií detí z rómskych marginalizovaných komunít, je potrebné im podať pomocnú ruku, a nie obmedzovať ich pracovný výkon. Žiadam Vás, aby ste nebránili prevádzke ZŠ v Rokycanoch a umožnili žiakom rozvíjať ich schopnosti a absolvovať vzdelávanie kontinuálne,“ uvádza v otvorenom liste Majerský s tým, že výchova a vzdelávanie sú podľa neho dôležitou cestou pre zaradenie marginalizovaných skupín obyvateľstva do majoritnej spoločnosti.

Listom apeluje na situáciu, ktorá nastala v obci po tom, keď riaditeľka základnej školy otvorila na druhom stupni piaty ročník, za čo ju následne starosta odvolal z funkcie. Miestne deti tak aktuálne dochádzajú do školy do neďalekého Bajerova.

Na vyriešenie problematickej situácie v obci Rokycany vyzvalo starostu aj ministerstvo školstva. V liste ho žiada, aby rešpektoval stanovisko ministerstva, z ktorého vyplýva, že od školského roka 2020/2021 sa počítalo na škole aj so žiakmi v piatom ročníku. Zároveň apeluje na starostu, aby výchovno-vzdelávací proces prebiehal bezproblémovo a plynulo v záujme všetkých strán.