Zverejnili dotácie prešovskej župy v prehľadnej mape

0
492

(ako) – Prešovský samosprávny kraj (PSK)  pre lepšiu prehľadnosť a informovanosť verejnosti zverejnil tohtoročné dotácie na geoportáli v mape. Rozdelenie dotácií v jednotlivých okresoch je tak prehľadnejšie. 

Z mapy sa dá vyčítať kto bol úspešný v dotačných programoch Výzva pre región, Výzva predsedu PSK a Mikroprogram PSK v roku 2020. Tiež to, aké konkrétne projekty podporila župa a ktorý región získal najväčšiu podporu.

Ako informovala Lea Heilová z odboru komunikácie na Úrade PSK, po  kliknutí na farebný bod v mape sa im mapa automaticky zväčší a ponúkne menšie body konkrétnych projektov. Po opätovnom kliknutí sa záujemcom zobrazia informácie o projekte, žiadateľovi, zaradení do obce a okresu i o výške dotácie. Pri jednotlivých programoch v zátvorke je pre návštevníkov portálu k dispozícii aj počet pridelených dotácií.

„Dotačná pomoc smerovala do všetkých trinástich okresov v kraji. Napriek koronakríze sme sa snažili vyhovieť všetkým prijatým žiadostiam s výnimkou neopodstatnených či neúplných žiadostí. Celkovo sme rozdelili viac ako 4,4 milióna eur a v ďalšom roku plánujeme v prideľovaní dotácií pokračovať. Rozvoj regiónov je totiž nevyhnutný nielen pre miestnych obyvateľov, význam má pre celý kraj,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Rozdelili 3,2 milióna eur

Krajská samospráva rozdelila tento rok v rámci Výzvy pre región 3,2 milióna eur. Po jednom milióne sa ušlo projektom, ktoré sa zameriavali na cyklodopravu a cykloturizmus, obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Sumu takmer 1,1 milióna eur si rozdelili projekty na výstavbu a rekonštrukciu športovísk. Projekty so zámerom podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti získali dohromady viac ako 100-tisíc eur.

Podporili všetky okresy

Z mapy na geoportáli vyplýva, že v rámci všetkých troch dotačných schém bol podporený každý okres v kraji. Najviac úspešných projektov v rámci Výzvy pre región bolo v okrese Prešov, najmenej v okrese Snina a Medzilaborce. Zelenú tento rok dostalo 29 zámerov v cyklodoprave, 22 projektov výstavby a rekonštrukcie športovísk, sedem projektov v sociálnych službách a 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok.

V rámci Výzvy predsedu PSK bolo v tomto roku rozdelených 224 600 eur medzi 130 projektov. A to v programe šport (37 podporených projektov), kultúra (85) a sociálne služby (8). Najúspešnejším regiónom v Prešovskom kraji bol okres Prešov.

Krajskí poslanci rozdelili tento rok viac ako jeden milión eur aj v rámci výzvy Mikroprogram PSK. V programe šport podporili celkovo 125 projektov, v programe kultúra 275 zámerov a v programe sociálne služby 30 projektových zámerov. Pridelené dotácie si môžu záujemcovia podrobnejšie pozrieť na www.geopresovregion.sk.