Prešovské fontány začínajú napúšťať vodou

0
739

(ako) – Deväť obľúbených mestských fontán dnes začali napúšťať. Mali by spríjemniť atmosféru v meste rovnako, ako roky predtým. Je to však zaujímavé rozhodnutie, keďže jedným zo šetriacich opatrení mesta malo byť aj „sucho“ vo fontánach, aby sa šetrilo na vode a elektrine.

Na základe rozhodnutia vedenia radnice sa zapnú fontány Neptún na Hlavnej ulici, Divízia na Masarykovej ulici, fontána Opál na ulici Martina Benku, na Švábskej ulici, fontána Mládeže na Námestí Mládeže, Centrál na ulici Čsl. Armády, Družba v parku za Námestím Kráľovnej pokoja, Centrum na Prostějovskej ulici v NS Centrum a pri ZŠ Šmeralova. Počas leta zostanú odstavené: fontána SNP na Námestí mieru a fontána Angelinum v Parku Angelinum na sídlisku Sekčov.

Dlhšia zimná prestávka

Fontány v meste zvyčajne ožívajú na jar. Tento rok sa však ich zimná prestávka neplánovane predĺžila z dôvodu mimoriadnej situácie na celom Slovensku. „Priaznivý vývoj nám však umožňuje, aby sme fontány opäť uviedli do prevádzky. Špecifickou kategóriou sú takzvané picie fontány, ktoré zostanú aj naďalej odstavené z dôvodu prevencie pred prípadným šírením ochorenia COVID-19,“ informoval hovorca radnice Vladimír Tomek. Ide o tieto fontány s pitnou vodou: picia fontána Hríb na Hlavnej ulici, pri Metodovej, picia fontána Mušľa na Hlavnej ulici, na pešej zóne, picia fontána Dargovská, na Dargovskej ulici, pri detskom ihrisku, picia fontána Lekno na Hlavnej ulici,  pri Štefánikovej, (bez prístupu z dôvodu výstavby OC FORUM).


Príbehy prešovských fontán

Neptún od židovského obchodníka

Fontána  s dominantnou sochou Neptúna, vládcu morí a oceánov, od košického kamenára a sochára Vincenta Staviarského, je na svojom mieste od roku 1826. Okrem Neptúna držiaceho v ruke trojzubec, sú pre túto fontánu typické aj ďalšie vodné živočíchy – veľká ryba sa ovíja Neptúnovi okolo nôh, žaba na neho hľadí z východu, had zo severu, korytnačka zo západu a krokodíl z juhu.Bola postavená v priestore pôvodnej vodnej nádrže – cisterny, ktorá dovtedy slúžila Prešovčanom ako rezervoár úžitkovej vody. Dá sa povedať, že v súčasnosti je to jediná takáto zachovaná nádrž, pričom pred postavením vodovodu bolo v Prešove desať podobných cisterien.

Postavenie fontány inicioval židovský obchodník Marek Holländer na znak zmierenia s mestskou radou, ktorá spočiatku s nevôľou niesla jeho prítomnosť v meste.

Marek Holländer (narodený v roku 1760 v Tarnopoli v Haliči, na východe Poľska), ktorý už ako mladý nadobudol svojim obchodovaním veľké bohatstvo, sa v Prešove usadil niekedy medzi rokmi 1784-1789. Vďaka obchodovaniu mal viacero významných kontaktov, dokonca aj na cisárskom dvore.

V centre mesta si kúpil dvojpodlažný dom (dnes Hlavná č. 61) a založil prosperujúci veľkoobchod so súknom a iným tovarom. Problémom, s ktorým sa mestská rada spočiatku nemohla vyrovnať, bol fakt, dovtedy nesmeli v Prešove (podobne ako aj v iných kráľovských mestách), okrem času trhov, bývať žiadni židia. Reformy ktoré zavádzal Jozef II. to síce umožnili, ale v tých časoch ešte neboli medzi ľuďmi zakorenené a mestská rada sa židovského obchodníka snažila vyhostiť.

Pomerne skoro sa však ukázalo, že úžitok z Holländerových stykov, schopností a v neposlednom rade aj z majetku môže mať aj mesto. Magistrát sa nielen zmieril s jeho trvalým pobytom v Prešove, ale podporoval aj jeho podnikanie – tiež tým, že mu prenajal aj výhradné práva na predaj liehovín a vína v meste. Časom sa Marek Holländer usadil v západnej časti mesta, v dnešnom Kmeťovom stromoradí, kde svoje podnikanie rozšíril aj na oblasť poľnohospodárstva.

Pionierska fontána na počesť mládežníckej organizácie

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Pionierskej organizácie (24.4.1949) iniciovala vtedajšia Rada Mestského národného výboru v Prešove na jej počesť vznik fontány, ktorá dostala príznačný názov – Pionierska fontána. Fontánu následne vybudovali na Námestí legionárov, pred budovou Justičného paláca.

Autorom troch bronzových sôch, ktoré predstavujú deti hrajúce sa pri vode,  je akademický sochár Otakar Čičátka. Autora motivovali reálne momenty z detských hier pri vode, a tak vzniklo obzerajúce sa dievčatko s vedierkom v ruke, čupiaci chlapček, púšťajúci do vody lodičku i chlapec, ktorý ležiac na bruchu rukou čerí vodu. Fontána má jednoduchý obdĺžnikový tvar, ktorý však dáva vyniknúť práve týmto sochám.

Pionierska fontána bola slávnostne otvorená a spustená do prevádzky 1. septembra 1959. Na budúci rok si teda pripomenie 60 rokov svojej existencie.

Pionierska fontána.

 

Foto: drienican.sk, jh