Prešovský biskup P. P. Gojdič bol in memoriam ocenený štátnou cenou J. M. Hurbana

0
421
Štátnu cenu z rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára prevzal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

V utorok 1. septembra, kedy si Slovenská republika pripomína Deň Ústavy, sa na Bratislavskom hrade uskutočnila slávnosť odovzdávania Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana. Medzi ocenenými bol aj blahoslavený gréckokatolícky biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič, ktorý získal toto ocenenie in memoriam. Spolu s ním boli ocenení Vladimír Krčméry, Milan Kňažko, Ján Budaj a taktiež in memoriam aj židovský rabín Abraham Romi Cohn. Štátnu cenu z rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára prevzal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita.

„Cenu odovzdávame ľuďom, ktorí vo svojom živote urobili mnoho pre krajinu a občanov. Svojimi skutkami nejedného z nás pozitívne inšpirovali v hodnotovom zmýšľaní, k prístupu k spoločenským témam či participácii na verejnom dianí. Všetci piati laureáti pomáhali slovenskému národu a ich skutky, obetavosť, prístup či nezlomnosť si zaslúžia poďakovanie, ale hlavne aj ocenenie,“ povedal predseda parlamentu.

Pri osobe blahoslaveného prešovského biskupa zdôraznil Boris Kollár, že bol nespravodlivo väznený, mučený a obvinený z vlastizrady. „Na následky mučenia skonal 17. júla 1960 vo väzení v Leopoldove. Podľa jeho slov chcel byť otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených. Počas jeho života založil sirotinec, gréckokatolícke gymnázium v Prešove v roku 1936,“ priblížil predseda parlamentu. Podotkol, že Gojdič podporoval učiteľskú akadémiu, seminár a staral sa o vydávanie duchovnej literatúry.

Zásluhy pri záchrane Židov

Pred odovzdaním ceny každému z laureátov, prečítal Daniel Guspan, vedúci Kancelárie NR SR krátky životný prierez jednotlivých ocenených. Pri blahoslavenom P. P. Gojdičovi pripomenul jeho zásluhy pri záchrane Židov, za čo si vyslúžil prestížne ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ako aj brachiálne odsúdenie vo vykonštruovanom procese, kedy bola Gréckokatolícka cirkev zrušená a blahoslavený biskup bol odsúdený na doživotie. „Dejiny slovenského národa nemožno oddeliť od dejín kresťanstva na Slovensku. Keď pluralita národa začala krívať, opäť prišla na pomoc Cirkev, celkom zvlášť to platí v osobe biskupa Gojdiča. A predsa jeho si vybral komunistický režim, aby ho týral a mučil. To je svedectvo zoči-voči dvom totalitám. Dnes je tomuto veľkému mužovi, mučeníkovi blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi udelená Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana,“ zakončil príhovor Daniel Guspan a vyzval vladyku Jána Babjaka SJ, aby prevzal ocenenie za biskupa Gojdiča.

Ďakovná reč arcibiskupa Jána Babjaka

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ následne predniesol túto ďakovnú reč:
Blahoslavený Pavel Peter Gojdič bol veľmi skromný človek. Neviem akoby sa zachoval, keby žil a keby teraz mal prebrať túto cenu. Ľudia ho nazvali biskupom zlatého srdca. Mal skutočne veľké srdce pre každého a zvlášť pre tých, ktorí boli prenasledovaní, ktorým hrozilo nebezpečenstvo, väzenie či smrť.Ukázal svoju tvár práve počas holokaustu, keď nariadil svojim kňazom, aby vydávali krstné listy židovským spoluobčanom, hoci vedel, že to nie sú skutočné konverzie, ale išlo mu o záchranu života. Sám osobne zachránil stovky Židov a cez kňazov ďalšie stovky. Jeho heslo bolo také jednoduché, ale také trefné: „Boh je láska, milujme ho!“ On podľa tohto hesla žil aj napriek tomu, že toľko zla sa snúbilo v jeho živote.  Veľa zla mu prejavili najmä vo väzení. Keď bol na smrteľnej posteli vo väzení, pýtali sa ho spoluväzni: „Pavlíčku, povedz nám, kto ti najviac ublížil? My im to potom vrátime, keď sa dostaneme z väzenia.“ A on vtedy povedal: „Bratia moji, ale mne nikto neublížil!“

Blahoslavený Pavel Peter Gojdič, vedel prijať kríž aj utrpenie a pretaviť ich na duchovné hodnoty. Ja by som chcel vám všetkým a celému Slovensku zaželať, aby sme boli ľudia s milujúcim srdcom, s veľkým srdcom. Naše Slovensko je také krásne, že keď som sa prvýkrát vrátil zo Svätej zeme, tak som skonštatoval: „Svätá zem je tu na Slovensku.“ Áno tam sa Pán Ježiš narodil, ale tu je Svätá zem. Veď tu máme všetko. Nádherné Slovensko, kde žijú veľmi úspešní a šikovní ľudia. Len keby sme mali trošku viac tej žičlivosti jeden voči druhému. Aby sme dokázali odpúšťať aj krivdy, aby sme to neustále nevyhadzovali na oči jeden tomu druhému. Aby to naše Slovensko bolo skutočne rajom na zemi, tak ako o ňom napísal Milan Rúfus: „Také malé si ho stvoril, ale také krásne.“ A ku kráse Slovenska môžeme prispieť my všetci. Buďme ľudia s milujúcim srdcom, dokážme odpúšťať a dokážme žičiť jeden druhému len to najlepšie.

Krátko zo života blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča:

Blahoslavený gréckokatolícky biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič je vzorom v pravde, v nezlomnosti, obetavosti a vytrvalosti vo viere a v jednote s Katolíckou cirkvou. Gojdič ako vysoký katolícky hierarcha sa počas 2. svetovej vojny verejne postavil proti deportáciám Židov zo Slovenského štátu. Prorocky upozorňoval na nebezpečenstvo, že ódium z uskutočňovania nariadení tzv. židovského kódexu padne v konečnom dôsledku na katolícky klérus resp. Katolícku cirkev.

Neostal iba pri verejných protestoch, ale aj osobne v rámci svojich možností pomáhal a tým mnohých zachránil. Vo svedectvách zachránených môžeme čítať, že to bol človek odvážny, neohrozený, ktorý rešpektoval dôstojnosť každého človeka. Za tento svoj neoblomný postoj a záchranu množstva židovských životov získal 27. januára 2008 ako vôbec prvý biskup Katolíckej cirkvi prestížne židovské ocenenie Spravodlivý medzi národmi čo pripomína aj vygravírované jeho meno na Múre cti spravodlivých v Yad Vashem v Jeruzaleme.

Po skončení 2. svetovej vojny a nástupe komunizmu v bývalom Československu sa gréckokatolícka cirkev stala tŕňom v oku pre štátnych komunistických pohlavárov. Ako formu unifikácie so Sovietskym zväzom si vybrali gréckokatolícku cirkev, ktorá sa mala odpútať od jednoty s Vatikánom, biskup mal podpísať prestup na pravoslávie a spolu s ním by prestúpil aj klérus a všetci veriaci. Tak by bol dokonaný proces transformácie gréckokatolíkov na pravoslávnu vieru. Lenže nezlomnosť a vernosť Katolíckej cirkvi zo strany vladyku Gojdiča, vladyku Hopka a mnohých kňazov zrútila túto predstavu ako domček z karát.

Počas tzv. Akcie P – Pravoslavizácia, bol biskup Gojdič uväznený a štátnou komunistickou mocou nespravodlivo odsúdený na doživotie, stratu všetkých občianskych práv a pokutu 200 000 korún. Bol uväznený vo viacerých väzniciach v Československu ako napr. Praha-Ruzyň, Valdice, Ilava, Leopoldov. V leopoldovskej väznici aj naposledy dobilo jeho srdce. Vplyvom neskutočného fyzického aj psychického týrania zomrel biskup Gojdič 17. júla 1960, v deň jeho 72. narodenín. Svätý Ján Pavol II. 4. novembra 2001 vyhlásil na Námestí sv. Petra v Ríme biskupa Pavla Petra Gojdiča za blahoslaveného. V tomto roku si celá Gréckokatolícke cirkev pripomenula 60. výročie od jeho mučeníckej smrti.

 

Michal Pavlišinovič