Rezort dopravy chce Prešovčanom pomôcť s mostom aj parkoviskom pri stanici

0
489

(ako) – Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal slávnostne odštartoval razenie tunela Bikoš, ale zaujímal sa aj o ďalšie dopravné investície v meste. Na pôde radnice rokoval s primátorkou Andreou Turčanovou a zástupcami mesta o prioritných témach a problémoch v oblasti cestnej infraštruktúry. Avizoval, že chce pomôcť Prešovu nájsť vhodné a konkrétne riešenia.

Hlavnou témou rokovania na radnici bol súčasný stav mosta na Škultétyho ulici. Na základe statického posudku je most v zlom technickom stave a vyžaduje si rekonštrukciu. „Cestu, ktorá vedie cez most Škultétyho, dlhodobo využívali nákladné autá. Tie most neustále zaťažovali, nakoľko v  Prešove nemáme dobudované obchvaty, cez ktoré by mala prúdiť tranzitná doprava. Voči Prešovčanom by preto nebolo férové, aby náklady na rekonštrukciu tohto mosta znášalo v  plnej výške samotné mesto,“ uviedla primátorka.

Minister predstavil niekoľko konkrétnych foriem pomoci zo strany štátu, ktoré by odľahčili mestu Prešov financovanie tejto náročnej investície. Samotnú opravu mosta totiž komplikuje výluka vlakov, keďže pod mostom vedie železničná trať. Prípadná výluka pritom predstavuje takmer polovicu celkových nákladov spojených s opravou mosta.

Pomôže štát dopravnému podniku?

Primátorka spolu s ministrom otvorila aj aktuálnu problematiku pomoci pre mestské dopravné podniky, ktoré sú vyňaté zo štátnej pomoci v súvislosti s veľkými výpadkami príjmov v období pandémie. Samotný Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. eviduje v období marec – apríl 2020 výpadok tržieb na úrovni približne 370-tisíc eur.

„Som presvedčený, že sa podarí nájsť kompenzačný mechanizmus, ktorý čiastočne pomôže vykryť výpadok financií mestských dopravných podnikov v čase trvania mimoriadnej situácie,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Parkovisko pri stanici

Medzi dlhodobé zámery mesta Prešov v oblasti rozvoja dopravy patrí aj vybudovanie parkoviska pri železničnej stanici. Doterajšie rokovania so zástupcami ŽSR zatiaľ nepriniesli konkrétne výsledky, nakoľko ŽSR požadujú za pozemok, na ktorom chce mesto investovať do výstavby nového parkoviska, trhovú cenu. Minister dopravy však naznačil možné riešenie, ktorým by mohol byť dlhodobý prenájom zo strany ŽSR pre mesto Prešov.

Ďalšou témou bola prioritizácia projektov v oblasti integrovanej infraštruktúry, ktorá zahŕňa modernizáciu verejnej dopravy. Ide napríklad o kúpu parciálnych trolejbusov, rozšírenie tratí s trolejovým vedením či modernizáciu autobusového depa.

Foto: prešov.sk