Školy rozšírili prevádzkový čas

0
386

(ako) – Na základe rozhodnutia rezortu školstva od pondelka platí, že všetky materské a základné školy majú rozšírený prevádzkový čas. Maximálne však 10 hodín denne. Materské školy majú jednotný čas od 6.30 do 16.30. Základné školy si ho nastavili podľa svojich potrieb. Svoje brány včera otvorili už aj mestské základné umelecké školy.

Zrušené sú už aj maximálne počty detí alebo žiakov v skupinách.„ Školy a školské zariadenia pri umiestňovaní detí a žiakov musia zohľadňovať svoje kapacitné, priestorové, personálne a stravovacie možnosti. V prípade, že záujem rodičov alebo zákonných zástupcov prekračuje vyššie uvedené možnosti školy, zriaďovateľ odporúča rozšíriť kapacitu detí v materských školách, pričom umiestniť by mali deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku, deti rodičov, ktorí musia byť fyzicky prítomní na pracovisku, deti samoživiteľov a potom aj ostatné deti,“ informoval hovorca radnice Vladimír Tomek.

Do lavíc sa vrátia aj žiaci druhého stupňa ZŠ

Od budúceho pondelka, teda od 22.6.2020 nastúpia do škôl aj žiaci 6. – 9. ročníka. Pre tých, ktorí sa do školy nevrátia, bude naďalej zabezpečené vzdelávanie online formou. Prázdniny sú za dverami a istú službu rodičom školákov poskytne aj ABC Centrum voľného času na Októbrovej 30 v Prešove. Svoje brány otvorí 1. júla a má pre deti pripravené prímestské tábory. Bude tiež organizovať sústredenia záujmových skupín. Ponuka prímestských táborov je zverejnená na web stránke ABC CVČ Prešov.

Školy, školské zariadenia a centrum voľného času zabezpečia, aby rodičia a zákonní zástupcovia mali včas presné a zrozumiteľné informácie o postupe pri nahlasovaní dieťaťa alebo žiaka do školy a školského zariadenia, a taktiež informáciu o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa alebo žiaka do školy a školského zariadenia.

Ilustračné foto: prešov.sk