Slovenská pošta obmedzila služby

0
633

(ako) – Núdzový stav v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a záujmom chrániť svojich zamestnancov v prevádzkach priviedol Slovenskú poštu k rozhodnutiu zabezpečovať až do odvolania služby v pozmenenom režime. Zaviedli pravidlá.

Obyčajné listové zásielky a doporučené zásielky bez služby Dobierka, Doručenka/eDoručenka, Do vlastných rúk budú doručované bezkontaktne, to znamená vhodením do poštovej schránky adresáta.

Pre doporučené zásielky sa za deň doručenia považuje deň vloženia doporučenej zásielky do poštovej schránky. Informácia o dni doručenia bude, rovnako, ako doteraz, zobrazená na www.posta.sk, v časti Sledovanie zásielok.

Zásielky odovzdajú na verejnom priestranstve

Ostatné poštové zásielky, teda úradné zásielky, poistené listy, doporučené zásielky so službami Do vlastných rúk, Doručenka, eDoručenka, Dobierka, zásielky s viaznucimi poplatkami, ako napr. clo, balíky a expres zásielky, budú adresátom/oprávneným prijímateľom doručované na verejnom priestranstve, napr. pred bytovým domom, rodinným domom alebo sídlom organizácie, pričom doručovateľ/kuriér privolá adresáta zazvonením na zvonček.

Tam, kde nebude možné uplatniť odovzdávanie zásielok na verejnom priestranstve privolaním adresáta cez zvonček, doručovateľ/kuriér doručí zásielku priamo na odovzdávacom mieste, napr. v podateľni, ambulancii či na recepcii.

Ak poštovú zásielku pre jej rozmery nebude možné vložiť do poštovej schránky alebo ak adresát nebude zastihnutý na mieste doručenia, doručovateľ/kuriér nechá v poštovej schránke Oznámenie o uložení zásielky alebo bude zákazník o uložení zásielky informovaný prostredníctvom SMS notifikácie či e-mailu. Zásielku si adresát môže následne prevziať na pošte.

Zmeny sa týkajú aj P. O. Boxov

Zmeny sa dotknú aj zásielok dodávaných do poštových priečinkov – P.O.BOXov. Nad rámec štandrdných podmienok budú do P.O. BOXu vložené okrem obyčajných listových zásielok aj doporučené zásielky bez služby Dobierka, Doručenka/eDoručenka, Do vlastných rúk. Spolu s týmito zásielkami tam bude uložený aj Úhrnný dodací doklad, v ktorom adresát alebo oprávnený prijímateľ potvrdí podpisom prevzatie zásielky a doklad nechá v P.O. BOXe.

V prípade, že sú do P.O.BOXu dodávané napr. úradné zásielky alebo jeho kapacita nie je dostatočná, bude dodávanie zásielok zabezpečné vydaním pri priehradke pošty.

V súvislosti s prijatými opatreniami Slovenská pošta čiastočne obmedzuje aj poskytovanie vybraných služieb pre adresáta, napr. opakované doručenie, presmerovanie zásielky na inú adresu, zmenu dňa doručenia a podobne.