Sofistikované podvody s pohonnými hmotami odhalené!

0
570

Viac ako ročná práca príslušníkov finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy v oblasti nelegálne dovážaných a následne distribuovaných pohonných hmôt (minerálnych olejov) priniesla výsledky. Tri zadržané osoby sú stíhané väzobne. Nelegálne doviezť a následne nelegálne predať mali takmer dva milióny litrov minerálneho oleja. Napriek sofistikovanému spôsobu podvodu sa kriminalistom z KÚFS podarilo odhaliť a prichytiť pri páchaní protiprávnej činnosti nielen vykonávateľov, ale aj organizátorov.

Príslušníci finančnej správy už od júla 2019 pracovali na prípade nelegálne dovážaného minerálneho oleja. Sledovanie podozrivých osôb, operatívno–pátracia činnosť, spolupráca na medzinárodnej úrovni s poľskými kolegami a monitorovanie jednotlivých prepráv, vrátane sledovania miesta, kde dochádzalo k prečerpávaniu minerálneho oleja z poľskej cisterny do pripravenej slovenskej cisterny, priniesli svoje ovocie – tri osoby stíhané väzobne. Tie zadržali v Trnavskom kraji.

Podozrivé osoby pracovali veľmi sofistikovane. Nelegálnu činnosť sa snažili kryť cez rôzne zahraničné spoločnosti, ktoré v priebehu páchania trestnej činnosti obmieňali. Obmieňali tiež deklarované miesta vykládok tohto oleja, prevažne v iných členských štátoch. Prepravy minerálnych olejov z poľských daňových skladov vždy doprevádzali viaceré motorové osobné vozidlá, ktorých úlohou bolo chrániť priestor okolo ťahača s cisternovým návesom prepravujúcim minerálny olej, ale taktiež priestor aj okolo objektu, v ktorom dochádzalo k samotnému prečerpávaniu minerálneho oleja. Napriek všetkým týmto opatreniam sa príslušníkom finančnej správy z KÚFS podarilo odhaliť a prichytiť pri páchaní protiprávnej činnosti nielen vykonávateľov, ale aj organizátorov.

Po niekoľkomesačnom monitorovaní a sledovaní jednotlivých prepráv, prepravcu a ďalších podozrivých osôb, vykonali nakoniec príslušníci finančnej správy z KÚFS aj tri domové prehliadky, a to v obci Michal na Ostrove a Dolný Štál a päť prehliadok iných priestorov vrátane motorových vozidiel. Pri akcii zaistili aj tri podozrivé osoby. V skorých ranných hodinách ich zadržali priamo pri prečerpávaní minerálneho oleja. Pri prehliadkach našili a zaistili aj cca 30 000 litrov minerálneho oleja, finančné prostriedky vo výške 30 000 eur, firemné pečiatky, rôzne listinné dôkazy, niekoľko mobilných telefónov, hmotných nosičov dát, notebookov či lodný kontajner špeciálne upravený na skladovanie minerálnych olejov.

Za celé obdobie zadokumentovali príslušníci finančnej správy z KÚFS najmenej 62 prepráv minerálneho oleja v celkovom množstve najmenej 1 883 477 litrov. Škodu na spotrebnej dani z minerálneho oleja vyčíslili predbežne na 188 347,70 eur.

Voči všetkým zadržaným osobám vyšetrovateľ finančnej správy vzniesol obvinenie za pokračujúci zločin skrátenia dane a poistného (§ 276 ods.1, ods. 4 Trestného zákona)  spáchaný formou spolupáchateľstva (§ 20 Trestného zákona). V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody vo výške 4 až 10 rokov. Stíhaní sú väzobne.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Mgr. Ivana Skokanová,
hovorkyňa finančnej správy
Foto: finančná správa