Spoločný boj proti podvodom

0
551
Sprava: Generálny prokurátor Maroš Žilinka a prezident finančnej správy Jiří Žežulka rokovali o potrebe legislatívnych úprav, ktoré prispejú k zefektívneniu boja proti daňovej trestnej činnosti. Bratislava, 21. január 2021. Foto: SITA/Generálna prokuratúra SR

(pv) – Finančná správa a Generálna prokuratúra SR sa dohodli na užšej spolupráci. Po dohode s Policajným zborom ide o ďalšiu spoluprácu štátnych inštitúcií v boji proti daňovým podvodom. Koordinovane budú postupovať proti daňovým únikom a tunelovaniu verejného majetku. Jeho súčasťou bude vytvorenie Jednotky na boj proti daňovým únikom.

Finančná správa a Generálna prokuratúra posilňujú boj proti daňovým podvodom. Ide o ďalšie posilnenie spolupráce po dohode o užšej spolupráci s Policajným zborom. Jednotka bude pomáhať pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti, znižovaní daňových únikov či odstraňovaní karuselových podvodov. Na jej vytvorení sa dnes dohodli prezident finančnej správy Jiří Žežulka a generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Obsah rokovania s prezidentom finančnej správy ma utvrdil o úprimnej  snahe oboch orgánov bojovať proti daňovej trestnej činnosti, legalizácii a zaisťovaním výnosov z trestnej činnosti, ktoré sú jednou zo základných priorít prokuratúry, a to iným spôsobom, ako tomu bolo doposiaľ,“ uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Po dnešnom rokovaní som presvedčený, že sa blíži doba, keď sa daňová trestná činnosť prestane vyplácať. Naša spolupráca pomôže efektívne objasňovať a nekompromisne trestne stíhať daňové delikty, ktoré oberajú spoločnosť o obrovské finančné zdroje,“ presvedčený je prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Najvyšší predstavitelia oboch inštitúcií sa zhodli, že je potrebné urobiť legislatívne úpravy, ktoré prispejú k zefektívneniu boja proti daňovej trestnej činnosti, zvlášť z pohľadu právnej úpravy účinnej ľútosti, ako aj rozsahu a výšky škody pri daňových trestných činoch. Operatívna spolupráca medzi finančnou správou a Generálnou prokuratúrou SR bude riešiť aj trestno-právnu súvislosť určovania daní podľa pomôcok a prevodov daňových subjektov na tzv. biele počas výkonu daňovej kontroly.

Obe inštitúcie si tiež chcú vymieňať vzájomné skúsenosti  pri odhaľovaní daňových únikov, ako aj zlepšiť vzdelávanie príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy a prokurátorov a posilniť inšpekciu finančnej správy v boji s „vnútorným nepriateľom“.