Štátny tajomník ministerstva dopravy riešil obchvat, cyklodopravu i železnicu

0
609
Jaroslav Kmeť, štátny tajomník Ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy predpokladá výstavbu obchvatu Stropkova o necelé dva roky

V stredu predpoludním sa v Stropkove konalo pracovné stretnutie štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa s primátorom Stropkova Ondrejom Brendzom. Hlavným bodom rokovania bola problematika obchvatu mesta, popri tom sa venovali aj cyklodoprave, rekonštrukcii cesty I. triedy prechádzajúcej naprieč okresom i pre Stropkov neobvyklej téme železnice.

Po minuloročnom výjazdovom rokovaní vlády vedenej Petrom Pellegrinim dostali Stropkovčania prísľub, že peniaze na stavbu preložky cesty I. triedy I/15 sú vyčlenené a projekt sa môže naplno rozbehnúť. „Balík 43 mil. eur bol síce vyčlenený, ale peniaze neboli alokované. Realita je ale taká, že dnes som priniesol dobré správy. V celom procese sme sa posunuli ďalej. Pokračujeme vo výkupe pozemkov. Začíname pripravovať štúdiu feasibility study (štúdia realizovateľnosti), ktorá ukáže, koľko by skutočne mal obchvat stáť,“ priblížil J. Kmeť.

Štúdia, na ktorú sa aktuálne pripravuje výber jej dodávateľa a je kľúčovým dokumentom pre celú výstavbu, by mala byť hotová na budúci rok. „Chcem zdôrazniť, že obchvat Stropkova je v súčasnom štádiu dobre pripravený projekt a je medzi prioritami Slovenskej správy ciest pre budúce obdobie. Ak máme pripravené stavby, čo je veľmi dôležité, peniaze sa vždy nájdu a stále sú k dispozícii, či už zo starého Operačného programu Integrovaná infraštruktúra alebo z nového programovacieho obdobia,“ doplnil štátny tajomník.

Pri dodržaní stanoveného harmonogramu jednotlivých prípravných prác by sa v okolí Stropkova mohlo začať stavať v januári 2022 a po novej ceste by mohli vodiči jazdiť do konca roka 2023. Túto informáciu pozitívne vníma aj samospráva, pre ktorú je dopravná infraštruktúra dlhodobou prioritou. „S novým vedením ministerstva dopravy sme sa prvýkrát stretli 8. júna a dnes to bolo už tretie stretnutie, ktorého hlavnou témou bol samozrejme obchvat. Som rád, že sme v tomto projekte našli spoločnú reč a pokračujeme ďalej podľa plánu. Samospráva vyvinie v rámci svojich kompetencií maximálne úsilie, aby sme boli ministerstvu nápomocní pri budovaní tejto, dovolím si povedať, pre okres Stropkov investície storočia,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.  

V ďalšom priebehu rokovania sa zástupcovia ministerstva, samosprávy i štátnej správy venovali projektom zameraným na rozvoj cyklistickej infraštruktúry i cestovného ruchu. Mesto Stropkov je na dobrej ceste získať prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie cyklistického chodníka smerujúceho do susedného Svidníka. Trasa by mala viesť perspektívne až na Domašu, resp. jej severná časť na Duklu. Aj v týchto projektoch vyjadril J. Kmeť podporu samosprávam a zároveň informoval o pripravovaných výzvach ministerstva zameraných na tento účel.

Zaujímavú tému, ktorú v neformálnejšej debate v závere rokovania otvoril J. Kmeť, bola otázka železnice.  Stropkov je jedným zo štyroch okresov na Slovensku (spolu so Svidníkom, Námestovom a Sobrancami), ktorým chýba železničné spojenie. Z úst predstaviteľov mesta odznelo, že tému prípadného budovania železnice v okrese považujú za nereálnu, pričom spomenuli niekoľko sľubov vládnych predstaviteľov, ktorí v uplynulých troch desaťročiach neváhali Stropkovčanom s vážnou tvárou sľubovať vlakové napojenie okresu na jestvujúcu sieť. Štátny tajomník vysvetlil, že prioritou EÚ pre nasledujúce obdobia je zelená doprava, zahŕňajúca aj železničné projekty. Z tohto dôvodu sa preto zaujímal, okrem iného aj o historické okolnosti, prečo Stropkovu železnica chýba. „Zhodli sme sa však, že aktuálne úsilie budeme smerovať do zmysluplných projektov do cestnej a cyklistickej infraštruktúry, ktorá môže mestu a okresu Stropkov výrazne pomôcť,“ uzavrel primátor O. Brendza.

 

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov