Taxana už vie preclievať

0
515

(pv) – Finančná správa vynovila svoj automatizovaný chatbot. Rozšírila obsah Taxany o colné záležitosti. Ide o ďalšie z proklientskych opatrení. Finančná správa aj takto pomáha svojim klientom pripraviť sa a zvládnuť zmeny, ktoré na nich čakajú od nového roka.

Taxana získala nový obsah. Po novom dokáže odpovedať na otázky týkajúce sa preclievania. Taxana teraz dokáže pomôcť každému, kto potrebuje precliť tovar objednaný napríklad z e-shopu z tzv. tretích krajín. Chatbot finančnej správy vie klientov postupne previesť celým procesom vyclievania a nevyhnutnými úkonmi s ním spojenými.

Taxana je po novom schopná zodpovedať, či ide o obchodný alebo neobchodný tovar. Klienti finančnej správy tak ľahšie zistia, do akej hodnoty nemusia za tovar platiť clo či daň z pridanej hodnoty. Taxana vie poradiť aj v prípade colného vyhlásenia alebo dokáže identifikovať, či je potrebné clo aj zaplatiť.

Finančná správa aj týmto spôsobom myslí na svojich klientov. Uvedomuje si, že o niekoľko dní sa skončí prechodné obdobie po Brexit-e a Veľká Británia sa 1. januára 2021 stane tzv. treťou krajinou. Nebude tak už súčasťou vnútorného trhu a colnej únie. Podnikatelia aj občania sa musia pripraviť na preclievanie. Platí to pri obchodných transakciách, poštových zásielkach alebo bežnej turistike.

Okrem Taxany je klientom k dispozícii aj colné call centrum finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt#AkoKomunikovat. Naši konzultanti poskytujú 24 hodín denne informácie týkajúce sa colných predpisov a odpovedajú aj na otázky klientov o preclievaní.

Taxana je súčasťou finančnej správy už vyše dvoch rokov a je plnohodnotným komunikačným nástrojom. Chatbot slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na facebooku. Aj v tejto oblasti digitalizácie a automatizácie bola finančná správa priekopníkom medzi štátnymi inštitúciami.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Foto: Finančná správa SR