Vodiči pozor, začína migrácia žiab

0
933

S príchodom prvých teplých dní sa prebúdza príroda a s ňou aj väčšina živočíchov prečkávajúcich zimu v úkrytoch. Patria k nim aj obojživelníky. Ich prvá cesta zo zimoviska smeruje k vode, kde nakladú vajíčka – základ budúcej generácie. Počas svojej púte na mnohých miestach prechádzajú cez cesty, kde ich každoročne uhynú tisíce.

Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove pravidelne na jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany. Na ochranu obojživelníkov sa v trasách ich ťahu inštalujú každú jar pol metra vysoké plastové fólie, ktoré žaby zastavia a tie sa následne vyzbierajú a prenesú na druhú stranu cesty.

Zábrany sa osádzajú ručne – vykopaním pozdĺžnej ryhy popri ceste, natiahnutím fólie,  jej uchytením drevenými kolmi a následným prihrnutím jej spodnej časti tak, aby ju žaby nepodliezli. V týchto dňoch už prebehla inštalácia zábran  v Uzovskom Šalgove a pri VN Sigord v Kokošovciach.

Ochranári spolu s dobrovoľníkmi denne navštevujú lokality a žabky prenášajú cez cestu. Obojživelníky začínajú migrovať, ak priemerné teploty v noci sú nad 6°C a ťah výrazne zvýši aj daždivé počasie Ako prvé sa presúvajú k vodných plochám skokany. Najčastejšími migrujúcimi obojživelníkmi končiacimi pod kolesami áut je ropucha bradavičnatá, ktorej spoločenská hodnota je 230 eur.

Prečo je dôležité obojživelníky chrániť?

Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých vtákov i cicavcov. Ich vyhynutie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.

Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby na spomínaných úsekoch zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k žabkám, ale aj dobrovoľníkom, ktorí ich zachraňujú.

Text a foto: Ing. Marta Hrešová
RCOP Prešov