VRÁTIA SA PREŠOVSKÉ DETI V JÚNI DO ŠKOLY?

0
533
Ilustračné foto: MS Bernoláková, Prešov

(ako) – Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa po dvoch mesiacoch začínajú pripravovať na otvorenie. Odporučil to rezort školstva, hlavný hygienik aj krízový štáb, ale školská dochádzka nebude povinná. 

Koronavírus a následné karanténne opatrenia spôsobili, že všetky školy zostali od polovice marca zatvorené. Návrat detí do školských lavíc by mal tentoraz nastať netradične od 1. júna. „Mesto Prešov v týchto dňoch v súčinnosti s riaditeľmi základných a materských škôl vyhodnocuje podmienky prevádzky a organizáciu vyučovacieho procesu v jednotlivých školách. Zároveň zisťujeme záujem zo strany rodičov, nakoľko účasť žiakov na vyučovaní v základných školách bude dobrovoľná,“ informoval hovorca prešovskej radnice Vladimír Tomek.

Robia hygienické opatrenia

Mesto ako zriaďovateľ škôl je práve vo fáze zabezpečovania hygienických opatrení, vrátane dezinfekcie priestorov, ktoré vyplývajú z pokynov rezortu. „V spolupráci so zamestnancami všetkých škôl a školských zariadení robia potrebné kroky k tomu, aby mohli byť školy k 1.6.2020 pripravené na návrat detí a žiakov po bezpečnostnej aj hygienickej stránke. Mesto Prešov sa prikláňa aj k myšlienke prevádzkovania škôl počas letných prázdnin, aby mohlo byť nápomocné rodičom detí v tejto mimoriadnej krízovej situácii,“ vysvetlil Tomek. Podľa predbežných informácií rodičia váhajú v tom, či poslať deti do školy. Viacerí sa už vrátili do práce a starostlivosť o deti zabezpečili v rámci rodiny. Nie všetci však takú možnosť majú. Aj najväčšia prešovská základná škola, ktorá má v evidencii 974 žiakov, ZŠ Československej armády, sa chystá na návrat detí. Na prvom stupni ich je 400, ale v jednej triede môže byť najviac 20 žiakov. Okrem hygienických opatrení, zabezpečení rúšok, ochranných štítov a rukavíc pre učiteľov, preto vedenie školy zisťuje najmä to, koľko žiakov príde na vyučovanie.

Musia dodržať pravidlá

Pri materských školách bude radnica dôkladne vyhodnocovať záujem zo strany rodičov, aby mohli svoje deti nechať v škôlkach počas letných prázdnin. Umiestňovanie detí však budú vykonávať podľa kritérií určených v rozhodnutí rezortného ministerstva.

Rodičia detí nájdu potrebné informácie súvisiace so znovuotvorením škôl priamo na stránkach MŠ a ZŠ. 

Foto: archív MŠ Bernolákova, Prešov