VYPLATILI „PANDEMICKÉ“ DÁVKY NEZAMESTNANÝM ZA PREDĹŽENÉ OBDOBIE

0
826

(pv) – Sociálna poisťovňa spracovala a vyplatila v riadnom výplatnom termíne (k 15. máju 2020) 5 772 dávok v nezamestnanosti týkajúcich sa predĺženého podporného obdobia. Sú to dávky vyplatené mimo bežných dávok v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa zaslala 99,7 % dávok za predĺžené obdobie (z celkového počtu 5 791), čiže vyplatené sú všetky dávky, pri ktorých bol nárok jednoznačný.

Sociálna poisťovňa „krízové“ dávky v nezamestnanosti vyplatila tým poistencom, ktorým šesťmesačné podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo v období od 12. marca do 30. apríla 2020. Ide o dávky za prvé predĺžené obdobie. Počet vyplatených dávok ešte nemusí byť konečný, pretože sa môžu vyskytnúť prípady, keď si poistenci nárok na dávku v nezamestnanosti uplatnia spätne (napr. v najbližších dňoch) a bude sa ich týkať aj výplata dávky za predĺžené obdobie. Sociálna poisťovňa aj takéto prípady vyplatí ešte tento mesiac. Ďalším poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie počas krízovej situácie v máji, Sociálna poisťovňa vyplatí dávku v júni.

Sociálna poisťovňa predlžuje podporné obdobie automaticky bez potreby podania žiadosti o predĺženie podporného obdobia. Predĺžiť podporné obdobie o jeden mesiac je možné najskôr od 4. apríla 2020, tzn. od účinnosti tohto zákona. Napríklad, ak poistencovi podporné obdobie uplynulo 20. marca 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020. V prípade poistencov, ktorým uplynie podporné obdobie od 4. apríla 2020 do skončenia krízovej situácie, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie o jeden mesiac odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia pôvodného šesťmesačného podporného obdobia. Napríklad, ak poistencovi podporné obdobie uplynulo 3. mája 2020, Sociálna poisťovňa mu prizná predĺženie podporného obdobia od 4. mája 2020 do 3. júna 2020.

Ilustračné foto: TASR