ZMOS sa kvôli testovaniu obrátil na prezidentku a ombudsmanku

0
476
Foto: V. Zamborský

Združenie miest a obcí Slovenska sa listom obrátilo na prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú a verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú. Dôvodom je testovanie ľudí.

„Na nedávnom osobnom stretnutí sme mali česť informovať pani prezidentku o aktivitách, skúsenostiach, ale aj nástrahách, ktoré samosprávy zažili v súvislosti so zabezpečením jednotlivých kôl testovania našich obyvateľov. Dnes sme nútení konštatovať, že nesúrodé postoje politickej reprezentácie, mediálne nezvládnutá komunikácia, technickými problémami sprevádzaná príprava na ďalšie testovania, ale aj stres ľudí v súvislosti s pomerne rýchlo sa meniacimi stanoviskami vrátane informačného chaosu vo vzťahu k testovaniu detí na základných školách, neprispievajú k priaznivej spoločenskej atmosfére. Mrzí nás to o to viac, že Slovensko je v adventnom čase, v období dôstojných príprav na najkrajšie sviatky v roku, avšak vzhľadom na uvedené dochádza medzi ľuďmi k polarizácii aj nedôvere,“ konštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

ZMOS na základe uvedeného zdvorilo požiadal pani prezidentku o iniciovanie rokovania všetkých zainteresovaných strán, ktoré participujú na prijímaní rozhodnutí na úrovni Ústredného krízového štábu. ZMOS od tejto požiadavky očakáva, že pani prezidentka bude zo svojej pozície apelovať na jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, premyslenosť prijímaných rozhodnutí a adekvátnosť následných krokov. V opačnom prípade zrejme budeme svedkami pokračovania mediálnych výmen názorov, ktoré vytvárajú pocit už iba okrajového dotyku s podstatou problémov súvisiacich s úspešným bojom proti novému koronavírusu.

ZMOS sa tiež, v súvislosti s testovaním listom obrátil na verejnú ochrankyňu práv. „V každom z doterajších testovaní mestá a obce dokázali, že sú mimoriadne pevnou súčasťou spoločnosti a svojou proaktívnou súčinnosťou vo svojej podstate aj odkryli reálny stav manažovania verejnej správy v núdzovom stave. V súvislosti s úvahami o testovaní žiakov základných škôl, mediálne protichodnými štýlmi komunikácie, mnohými technickými otázkami, ale aj na základe aplikačnej praxe, teda najcennejších skúseností, ktorými disponujú mestá a obce som pani ombudsmanku požiadal, aby zaujala stanoviska vo vzťahu k rizikám, nástrahám aj definovaniu najvhodnejšieho nastavenia avizovaného testovania žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, prípadne aj rodičov. Sme presvedčení, že z pozície spoločenskej autority sledujúcej ochranu ľudských práv a vyvažujúcu spoločenský diskurz dokáže výrazne prispieť k ukľudneniu spoločenskej atmosféry, konštruktívnemu prístupu k riešeniam a uvažovaní o takých opatreniach, ktoré nebudú balansovať na hrane zákonov a tým navádzať k ich spochybňovaniu, či navodzovať stav právnej neistoty,“ uviedol Branislav Tréger.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS