ZMOS upozorňuje na nedostatky v pripravovaných volebných pravidlách

0
311

Združenie miest a obcí Slovenska zásadnou pripomienkou v medzirezortnom pripomienkovom konaní upozorňuje na nedostatky pripravovanej novely zákona o volebnej kampani, ktorú do parlamentu predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Rovnaký meter pre kandidátov

Avizovaný cieľ skupiny poslancov je v snahe umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy na rovnakých, resp. podobných princípoch, ako je to v súčasnosti umožnené v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky. Skupina poslancov rovnako navrhuje doplniť nateraz absentujúcu právnu úpravu podrobností o zaraďovaní diskusných programov pri voľbách do orgánov územnej samosprávy a to analogicky k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky,  Európskeho parlamentu, a pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky, čím podľa nich dôjde v tomto smere k zjednoteniu právnej úpravy. Tu však ZMOS vidí problém v nevykonateľnosti.

Každé voľby sú iné

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti dáva do pozornosti fakt, že celkový počet kandidátov uchádzajúcich sa o funkciu tak v komunálnych voľbách ako aj vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov je niekoľko násobne vyšší ako počet kandidátov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu, či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky.

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s navrhovaným znením novely zákona, nakoľko s ohľadom na počet kandidujúcich subjektov v komunálnych voľbách v porovnaní s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky či voľbami do Európskeho parlamentu nebude požiadavka nárokovateľnosti vo vzťahu k rovnocennému určeniu času vysielania a diskusným programom, respektíve tak, aby nebol žiadny z kandidátov na funkciu (predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti, poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva a poslanca miestneho zastupiteľstva) znevýhodnený, v praxi vykonateľná. V tejto súvislosti zároveň zdôrazňujeme, že najbližší termín komunálnych volieb má byť identický s termínom volieb do orgánov samosprávnych krajov, čo iba znásobí riziko uplatnenia rovnakého rozsahu mediálneho priestoru pre všetkých kandidátov.

Spoločné voľby a tisíce kandidátov

Ak sa pozrieme na počty kandidátov v ostatných komunálnych a regionálnych voľbách a fakt, že ďalšie voľby majú byť spoločné, v rovnaký dátum, riešenie očakávané zmenou zákona bude nerealizovateľné. V komunálnych voľbách pred dvomi rokmi celkovo kandidovalo 7134 kandidátov na starostu a cca 55 000 kandidátov na poslancov obecných zastupiteľstiev. Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sa o členstvo v krajských parlamentoch uchádzalo 2902 kandidátov na poslancov  a 92 kandidátov na predsedu VÚC. Už pri zachovaní tohto počtu kandidátov nie je možné vytvoriť rovnocenný čas kandidátov a spoločný termín dvoch volieb ešte znásobí problémy samotnej vykonateľnosti.

 

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Ilustračné foto: SITA/Ján Viazanička