ZMOS žiada podporu miestnej a regionálnej kultúry

0
357
Foto: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu kultúry adresoval v rámci pripomienkového konania ministerstvu kultúry štyri zásadné pripomienky.

Združenie miest a obcí Slovenska okrem iného žiada, aby dotácie mohli byť využité aj na podporu miestnej a regionálnej kultúry a tiež na obnovu knižníc a knižničného fondu, keďže v návrhu zákona v časti týkajúcej sa účelu poskytnutia dotácií to nie je uvedené.

Združenie, ktorého členom je 95 % samospráv tiež žiada uskutočniť úpravu návrhu zákona tak, aby za oprávneného žiadateľa boli považované mestá, obce a ich združenia v zmysle zákona o obecnom zriadení, nakoľko komunál je autentické prostredie, ktorá má priamy a intenzívny dosah na rozvoj miestnej kultúry.

ZMOS tiež rezortu kultúry adresoval zásadnú pripomienku týkajúcu sa toho, aby bol v zákone jasne špecifikovaný žiadateľ o dotáciu čo bude garantovať jednoznačnosť a vďaka tomu sa bude predchádzať prípadným problémom v aplikačnej praxi.

 

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS