ZMOS znepokojuje situácia v Marianke

0
315
Marianka, 31. 1. 2021 o 3.53 hod.: Plamene zhltli stavbu za pár minút. / Zdroj: Dušan Statelov

Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené dlhodobou situáciu v obci Marianka, ktorá vyvrcholila ďalším útokom na majetok starostu. Žiada políciu o rýchle a precízne prešetrenie udalostí.

„Pred dvomi rokmi niekto úmyselne nášmu kolegovi, pánovi starostovi Dušanovi Statelovi podpálil auto. Teraz vidíme ako si niekto dovolil mu podpáliť ďalší majetok. To nemá obdobu,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené situáciu v obci Marianka v okrese Malacky. Žiada preto vyšetrovateľov aby rýchlosťou konania a precíznosťou vyšetrovania identifikovali vinníkov. „Takéto prípady posúvajú hranice správania mimo hraníc slušného správania, mimo reguly zákonov. Je to ťažké pochopiť a určite to nie je možné akceptovať. Vnímame to ako útok na štatutárneho predstaviteľa samosprávy, na osobu, ktorá svojimi rozhodnutiami nesie priamu zodpovednosť, pričom to pôsobí nielen ako zastrašovanie, ale aj mimoriadne nebezpečný tlak na osobu a rodinu pána starostu,“ dodáva Branislav Tréger.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska za ostatné obdobie niekoľkých rokov nielen situácia v obci Marianka, ale aj prípady kriminalizácie iných starostov či primátorov, ktoré sa následne ukázali ako neopodstatnené, podrývajú prirodzenú dôveryhodnosť voči celému systému miestnej územnej samosprávy.

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že prejavy násilia voči  predstaviteľom samosprávy nemožno ospravedlniť. Mestá a obce nesmú byť v rukách tých, ktorí sa podvolia nátlaku, ale tí, ktorí sa rozhodnú pre nátlak na volených predstaviteľov miest a obcí by mali byť exemplárne potrestaní. Združenie miest a obcí Slovenska preto bude prostredníctvom svojich zástupcov aj na úrovni Európskeho výboru regiónov a ďalších európskych inštitúcií diskutovať o tom, ako predchádzať vzniku takýmto podobným situáciám.

Michal Kaliňák
Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS