V „Caraffke“  môžete hľadať odpoveď na mnohé otázky. Spolu s výtvarníkmi  Jakubom Scholtésom a Marekom Muškom

V „Caraffke“ môžete hľadať odpoveď na mnohé otázky. Spolu s výtvarníkmi Jakubom Scholtésom a Marekom Muškom

V Galérii v Caraffovej väznici nájdete vždy čosi nové a zaujímavé. Čosi, čo zaujme novým pohľadom, novým nápadom... Po akademickom maliarovi Petrovi Kocákovi a „jeho“ kaligrafii sa tentoraz predstaví dvojica mladých výtvarníkov, Jakub Scholtés a Marek Muška.

„Obaja mladí výtvarníci sú čerství absolventi vysokých škôl.  Maliar Jakub Scholtés minulý rok absolvoval Ateliér súčasného obrazu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, ilustrátor Marek Muška skončil Katedru výtvarnej výchovy na Prešovskej univerzite. Každý z nich má svojrázny výtvarný rukopis. Spoločný majú však kriticko - ironický postoj k svetu. Ich diela v nás vyvolávajú otázky a provokujú hľadať odpovede, ktoré by prehodnotili náš doterajší postoj,“  predstavuje tvorbu  vystavujúcich výtvarníkov Vladimír Šmihula z Parku kultúry a oddychu.
Obom výtvarníkom  sme dali jedinú otázku, na ktorú nám mali odpovedať. Aj keď stroho, predsa nám len o sebe čo to poodhalil.
 
 
Kto je  Marek Muška?
 
. Absolvent Katedry výtvarnej výchovy a umenia Prešovskej  univerzity v Prešove.
. V súčasnosti  pedagogicky pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach
. Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe, ilustrácií, úžitkovej grafike  a grafickému dizajnu
 
Za rok 2012 bol zaradený do publikácie venovanej mapovaniu stavu na poli súčasnej mladej ilustrácie na Slovensku - Správa o stave mladej ilustrácie: Covenant  Books. Bratislava, 2012.
 
 
Moje inšpirácie: Zdroj inšpirácie v mojej tvorbe  primárne vychádza zo sveta popkultúry( pop art, komix )  a surrealizmu. Ústrednými znakmi mnohých prác sú zoomorfné motívy, hybridné zvieratá  a  fantazijné bytosti,  ktoré sú hlavnými protagonistami vo svojom nad reálnom, snovom svete tvoriacu mozaiku odkazov a návratov k starým mýtom, legendám a bájam. 
 
 
Kto je Jakub Scholtés?
 
. Absolvent Ateliéru súčasného obrazu u Doc. akad. mal. Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.
. V súčasnosti pôsobím ako učiteľ výtvarných predmetov na Súkromnej Praktickej škole pri OZ Barlička v Prešove
. Venuje sa maľbe, plastike, inštaláciám a grafickému dizajnu
 
Moje inšpirácie: Zdrojom inšpirácie je dianie v súčasnom svete. Často ide o reflektovanie viac či menej skrytých vecí našej spoločnosti, ktoré čím ďalej, tým viac prestupujú náš život. Moje obrazy  sú často nabúraním romantických predstáv o niektorých aspektoch nášho života a akýsi pohľad z druhej strany...  Cieľom je vyvolať u diváka záplavu otázok. Čo vedie autora, aby takto vnímal svet? Prečo by som mal ja, divák, takto vnímať dnešný svet?  Nejde mi o to ponúkať odpovede  či moralizovať spoločnosť, ale rozvibrovať diváka, vyprovokovať ho k otázke, či nie je na čase prehodnotiť niektoré stránky a hranice našej spoločnosti ? Všetky veci, javy sa snažím situovať do nejasných prostredí, akoby sa odohrávali len niekde v našich snoch s túžbou uväzniť ich tam.
 
 
Viac o mladých  výtvarníkoch napovedia ich maľby či ilustrácie. Vidieť ich môžete už od 13. februára 2014, kedy o 17. hodine bude vernisáž s názvom Dreamland. Hudobným hosťom bude Jakub Pastorak aRichard Rác (Pappylon).

Diskusia k článku