ANJELI A DÉMONI PO ŠARIŠSKY

ANJELI A DÉMONI PO ŠARIŠSKY

ANJELI A DÉMONI PO ŠARIŠSKY

 Človek, ktorý pozná Ľuba Gumana ako sympatického a priateľského  sangvinika môže byť prekvapený a zarazený jeho výtvarnou tvorbou, ktorá oplýva existenciálne zafarbenými hrôzostrašnými víziami plnými desivých mutantov. Buď pripustí existenciu protikladov v živote a umení, alebo dospeje k záveru, že to Guman nemôže myslieť vážne. Pravda je niekde uprostred.
     Guman je výtvarník, ktorého zaujíma široký diapazón ľudského poznania a kultúry. Je priťahovaný sakrálnymi témami (ktoré interpretuje zbožne aj blasfemicky zároveň), témami mytologickými (Minotaur), krajinomaľbou (bizarne pôsobiaci stret krehkej čínskej tušovej krajiny s agresívnym abstraktným expresionizmom). 

Diskusia k článku