Javor mliečny, horský, poľný a červenolistý

Javor mliečny, horský, poľný a červenolistý

Aké stanovište javor vyžaduje? Vyhovujú im úrodné, humózne, priepustné pôdy s dostatočným množstvom vápnika. Neznášajú zamokrené a ťažké pôdy. Listy má javor protistojné, väčšinou laločnaté.

Javor mliečny dorastá do výšky až 30 m. Dobre znáša sucho. Listy má dlaňovité, päťlaločné, pri odtrhnutí vyteká zo stopky mlieko. Plody sú široko roztvorené dvojnažky. V záhradke sa využívajú a vysádzajú pomalšie rastúce odrody s hustou a guľovitou korunou varieta „Globusum a červenolistá odroda Acer platanoides „Schwedleri“. Javor horský dobre znáša aj vyššie polohy, je odolný proti mrazu a voči exhalátom. Z odrôd sa najviac pestuje javor s fialovočervenými listami „Acer Atropurpureum“. Javor poľný má menšie 3 – 5 laločné listy, na jeseň sa sfarbuje do žlta. Javor dlaňovitolistý pochádza z Japonska. Je to menší ker alebo stromček, ktorý sa najviac uplatňuje v skalkách. Listy má paťlaločnaté až deväťlaločnaté. 
 
Ako sa javory rozmnožujú?
V záhradkách sa snažíme vysádzať najmä naštepené červenolisté odrody, ktoré v zatrávnených plochách sa vysádzajú ako solitéry, prípadne ich sadíme do skupín. Odrody získame tak, že ich naštepíme na vhodné semenáčiky, ktoré sme si dopestovali pomocou semien. Farebné odrody potom vrúbľujeme najčastejšie spojkovaním alebo štepením do  boku.
 
Kedy z javora odoberáme vrúble?
Vrúble sa snažíme získať pred príchodom mrazov. Berieme ich z tohtoročných prírastkov. Výhonky zviažeme, označíme a zakopeme 1/3 na zatienené miesto v záhrade. 
 
Kedy javory vrúbľujeme?
Ak máme podpníky s priemerom hrúbky ceruzky, môžeme ich v jeseni zo škôlky vykopať a počas zimných mesiacoch ich štepíme v ruke v miestnostiach. Po navrúbľovaní dáme do pivníc tak, že ich prevrstvíme so zeminou, aby korene do marcovej výsadby nezaschli. Menšie množstvo naštepených javorov môžeme vysádzať samostatne do črepníkov, ktoré dáme do pivníc alebo zakrechtujeme do pareniska tak, že črepníky zakopeme do zeminy. Koreňovú sústavu chránime čačinou pred holomrazmi. Vrúbľovať môžeme aj priamo do podpníkov, ktoré sme si na jeseň vysadili samostatne na kvalitné pripravené záhony. Podľa denných teplôt a počasia ušľachtilé sfarbené odrody javorov vrúbľujeme v mesiacoch február – apríl. 
 
Ako vrúbľujeme hrubšie podpníky?
Najčastejšie používame štepenie do boku alebo za kôru. Pri vrúbľovaní do boku na podpníku urobíme 3 – 4 cm zárezy tak, že 2/3 z jazýčka odstránime a asi 0,50 cm časť jazýčka ponecháme. Vrúble režeme spojkovacím rezom tak, aby sa rezné plochy vrúbľa a podpníka vzájomne kryli. Vrúbeľ má mať len  2 - 3 púčiky. Vrchnú časť vrúbľa zatrieme kvalitným štepárskym voskom.
 
Kedy javory očkujeme?
Očkuje sa v letných mesiacoch jún – august, keď variety javorov dávame len do letorastov, to znamená do prírastkov, ktoré vyrástli od jari do začiatku očkovania. Očká vyrezávame len so štítkom, bez drevnej časti. Očkujeme do T zárezu alebo Forkertovým spôsobom. Do podpníka dávame 1 – 3 očká. Ujateľnosť očkovancov sa zvyšuje, ak podpníky v čase sucha zavlažujeme, prihnojujeme, pôdu opatrne kypríme, odstraňujeme konkurenčné trváce buriny a pôdu okolo nich mulčujeme pokosenou trávou.
 

Diskusia k článku