Vynikajúce krajové odrody

Vynikajúce krajové odrody

Aké sú výhody krajových odrôd? V dávnej minulosti vyrastali v našich podmienkach, čiže sú prispôsobené pre pestovanie, zvykli si na dané pôdno – klimatické prostredie. V ovocných škôlkach ich síce už nemnožia, ale záhradkári sa ich snažia vrúbľovaním a očkovaním zachovávať pre ďalšie generácie.

Kedy z krajových odrôd odoberáme vrúble?
Vrúble na štepenie berieme vždy ešte pred príchodom mrazov, najlepšie v mesiaci december, keď výhonky sú už dobre vyzreté. Vrúble po odobratí zo stromov označíme menovkou a do začiatku štepenia ich uchovávame vonku v pôde tak, aby 2/3 z vrúbľa vyčnievali nad povrchom v pôdy. Takto odložené vrúble môžeme používať na štepenie aj za kôru, keď sa kôra v mesiacoch apríl – máj veľmi dobre oddeľuje aj pri preštepovaní hrubších konárov.
 
Kedy so štepením môžeme začať?
Veľmi dobrá ujateľnosť pri jabloniach je počas vrúbľovania v zimných mesiacoch, december – február, keď používame štepenie v ruke, to znamená, že na podpníky, ktoré sme vykopali v jeseni a odložili do pivníc, môžeme vrúbľovať spojkovacím rezom. Úspešnosť ujatia je vždy vyššia, keď hrúbka podpníka je rovnaká s hrúbkou vrúbľa. Ak máme vrúble s menším priemerom, pri štepení vrúbľa s podpníkom sa musí vzájomne kryť jedna strana, aby bola ujateľnosť úspešná. 
 
Ktoré staršie odrody jabĺk na vrúbľovanie používame?
Každý záhradkár má vždy svoje obľúbené odrody, najmä pre svoju typickú chuť, vôňu, šťavnatosť a ďalšie vlastnosti. Podľa toho sa snažíme vybrať a ďalej rozmnožovať pôvodnú odrodu. Veľmi obľúbená je najmä staršia odroda jabĺk Nonetit, alebo mnohí ju poznajú pod názvom Matkino. Je to jesenno - zimná odroda. Základná farba plodov je žltá, červeň tmavá až hnedá. Plody majú mierne mastnú šupku a sú pomerne dobre odolné voči chrastavistosti a hubovým chorobám. Plody sú sladkej, jemnej, korenistej a aromatickej chuti. Odroda Boscoopské červené vytvára na plánkových podpníkoch veľké rozložité koruny. Rodí veľmi bohato, ovocie je vyrovnané, veľké, s hrdzavočervenou šupkou. Dužina je zlatožltá, šťavnatá, príjemnej chuti. V skladovacích priestoroch dlho vydrží. Parmena zlatá zimná reneta sa pestuje už od roku 1780. Základná farba plodov je zlatožltá, na slnečnej strane má mierne rozliate červené líčko. Chuť plodov je typický renetovitá, korenistá a aromatická. Z ďalších odrôd sa v našich podmienkach dobre darí odrodám ako je Jadernička moravská, Krasokvet žltý, Kardinál, Solivarské úšľachtilé, Coxová reneta a pod.
 
Kde krajové odrody na vrúbľovanie môžeme získať?
Rastú najmä v starších záhradách, z ktorých sa snažíme získať kvalitné vrúble. Mohutné stromy sú naštepené na plánkach, preto odber vrúbľov je značne obťažný, preto sa tieto stromy snažíme rezom znížiť a na vrúbľovanie používať nové dostatočne silné výhonky. Odobraté vrúble štepíme na slabšie rastúce podpníky, na ktorých nám naštepené odrody prinášajú skoré  úrody. 
 
Ktoré staršie krajové odrody hrušiek pestujeme?
Odroda Kongresovka je vyhľadávanou maslovkou nielen pre veľkosť plodov, ale najmä pre jej chuťové vlastnosti. Je to jesenná odroda, veľmi pekne vyfarbená, jemnej maslovej chuti. Hruška Drouardova je zimná odroda so zelenými plodmi, ktoré majú veľmi dobrú skladovateľnosť a konzumne dozrievajú v mesiacoch január – marec. Odroda Koporečka má menšie plody, pekné vyfarbené veľmi dobrej chuti. Nižšie tvary stromov sa snažíme získať tak, že odobraté vrúble štepíme na slabšie rastúce hruškové podpníky a na dulový podpník. Takto získané stromčeky môžeme pestovať ako voľne rastúci zákrpok, alebo ich pestujeme v tvare štíhleho vretena. 

Diskusia k článku