Vlky na strome

Vlky na strome

Aké púčiky sa nachádzajú na letorastoch? Letorast vyrastie od jari do konca roka. Letorasty na jabloniach, slivkách, hruškách a čerešniach majú na 95 až 100 percent len listové púčiky, ktoré sa až v ďalšom roku premieňajú na púčiky kvetné, a to len vtedy, keď ich na jar v budúcom roku neskrátime.

Ako letorasty chránime pred chorobami a škodcami?
Na letorastoch a na ich mladých listoch radi vyciciavajú šťavu listové vošky, ktoré zavčasu likvidujeme vhodnými insekticídmi ako je napríklad Bi 58 EC – Nové, pretože pri oneskorenom postreku sa letorasty skrúcajú, sú tenké, nevhodné na tvorbu nového plodonosného obrastu a kvetných púčikov. Letorasty napadnuté múčnatkou likvidujeme mechanicky a používame vhodné fungicídy. 

Ako vyväzujeme letorasty?
Tohtoročné prírastky sa snažíme ohýbať do mierne šikmej a vodorovnej polohy, aby nerástli veľmi do výšky, pretože letorasty upravené do vodorovnej polohy rastú slabšie. Nadbytočné množstvo letorastov sa snažíme odstraňovať od základu už počas vegetácie, aby zbytočne nebrali živiny pre ponechané letorasty a tvoriace sa plody. Nadbytočné množstvo letorastov, výhonkov a rozvetvených konárov podporuje zhadzovanie kvetov a plodov, pretože ovocný strom nestačí vyživovať celú nadzemnú časť, a preto si pomáha zhadzovaním toho, čo chceme dopestovať.
 
Čo sú to „ metly“ na ovocných stromoch?
Pod týmto názvom rozumieme rozvetvené časti výhonkov, ktoré sme získali neprávnym jarným skracovaním o 1/3 dĺžky výhonkov. Metly sú pre strom nešťastím, pretože sú obsadené na 95 – 100 percent len výhonkami, na ktorých sa nachádzajú len listové púčiky. Tento nesprávny rez neodporúčam robiť na jar, ale metly odstraňovať tak, že odstránime z rozvetvenia vrchné 2 – 3 výhonky a ponecháme len jeden výhonok, ktorý smeruje von z koruny ovocného stromu, pričom tento výhonok nesmieme skrátiť.
 
Čo sú to vlky?
Letorasty, ktoré nám vyrastajú po hlbokých rezoch okolo reznej plochy a z hrubších konárov sa nazývajú vlky. Niektoré z nich môžeme použiť ako nové rodiace drevo a ostané nadbytočné zavčasu odstraňujeme, pretože zbytočne zahusťujú korunu stromov a odoberajú živiny.
 
Ako upravujeme letorasty na ríbezliach?
Na kríčkových tvaroch ríbezlí ponechávame len najkrajšie tri či štyri letorasty, pričom všetky nadbytočné zavčasu odstraňujeme tak, aby sme na kríkoch každý rok dopestovali nové rodiace drevo a vyrodené štvorročné konáriky vždy po zbere úrody alebo na jar odstraňujeme tak, aby ker mal maximálne 10 – 15 jedno až trojročných výhonkov. Podobne rezom upravujeme aj stromčekové tvary ríbezlí a egrešov. 
 
Ako upravujeme letorasty broskýň?
Broskyňové prírastky majú jeden až tri púčiky, čiže na letorastoch sa nachádzajú okrem listových púčikov aj púčiky kvetné, takže broskyňové výhonky môžeme aj skracovať, alebo ich bez skracovania rezom upravujeme tak, aby sme dopestovali kotlovitú korunu s otvoreným  stredom, aby slnečné lúče sa dostali k tvoriacim sa plodom.
 

Diskusia k článku