Očkovanie

Očkovanie

Ak v záhradke máme vhodné podpníky môžeme do nich naočkovať tie odrody, ktorým sa v našich podmienkach darí, ktoré sú kvalitné a vynikajú odolnosťou voči hubovým chorobám.

Aký spôsob očkovania môžeme použiť?
Očkujeme už na spiace očko, to znamená, že zasunuté očko nám s podpníkom tohto roku zrastie, ale pokračovať v raste bude až na jar v nasledujúcom roku. Pri očkovaní postupujeme tak, že na podpníku očkujeme len do tej častí, ktorá nám vyrástla v tomto roku. Ak by sme očkovali do staršieho, ako tohtoročného dreva očká sa nám nezrastú a ujateľnosť očkovancov je veľmi slabá.
Ako postupujeme pri očkovaní?
Očká vyrezávame ostrým štepárskym nožom z letorastov, ktoré odoberáme priamo zo stromov. Letorasty najprv upravíme tak, že listovú plochu odstránime, pričom pri očkách ponechávame len krátku asi 1 cm dlhú stopku, ktorá nám po naočkovaní zabezpečuje pre štítok s očkom potrebné asimiláty, ktoré sú potrebné, aby sa nám očká ujali. Štítok z letorastov vyrezávame tak, že vrúbeľ otočíme smerom k sebe, pod púčik dáme ukazovák ľavej ruky a nožom, hladkým ťahom vyrežeme asi 3 – 4 cm dlhý štítok, bez drevnej časti vrúbľa.
Ako upravujeme podpník?
Podpníky čistou handričkou navlhčenou vo vode umyjeme, na podpníku odstránime všetky bočné letorasty a výšku podpníkov znížime tak, aby sa nám očká prijali, to znamená, že na vrcholovej časti podpníka ponecháme 5 – 6 listov, ktoré nám dodávajú potrebné asimiláty, aby sa nám ujateľnosť očiek zvýšila. Na podpníku urobíme zárez v tvare písmena T. Otočením noža opatrne odlúpneme kôru a do zárezu zasunieme štítok s očkom tak, aby bol úplne zasunutý pod kôrou. Časť štítka, ktorá nám vyčnieva nad vodorovnou plochou odrežeme. Páskou z PVC štítky z podpníkom zaviažeme tak, aby sa do podpníka nedostal vzduch. Očká s páskou nesmieme zakryť, aby po zrastení mohli pokračovať v raste a vytvorili nám letorast. Pásku z PVC odstraňujeme až v jarnom období. Do jedného podpníka zasunieme aj 2 – 3 očká tej istej odrody, čím percento ujateľnosti sa nám zvyšuje. Veľmi dobre sa nám osvedčilo, ak do podpníka naočkujeme 2 – 3 postupne dozrievajúce odrody višní, čerešní a ďalších druhov, čím zvýšime opeľovanie stromov a šetríme miesto v záhrade.
Ako zisťujeme ujateľnosť očkovancov?
Ak sa o tri týždne po  naočkovaní jemne dotkneme stopky, tak stopka nám odpadne, čo je predpoklad, že sa nám očka prijali. Neujaté očka a štítky sú hnedé, scvrknuté, čo znamená, že do konca augusta musíme podpníky opäť naočkovať, aby sme na jar  v budúcom roku ich nemuseli vrúbľovať spojkovacím rezom. Podpníky po naočkovaní upravujeme tak, že letorasty, ktoré nám vychádzajú z podpníkovej časti opatrne vylamujeme, aby všetky živiny využila naočkovaná časť, čím zvyšujeme ujateľnosť očkovancov. Naočkované podpníky pravidelne kypríme a počas letných horúčav zalievame a súčasne okolo nich dávame mulčovací materiál, najmä pokosenú trávu, ktorá udržuje okolo stromčekov potrebnú vlhkosť v pôde. Súčasne odstraňujeme buriny, ktoré nám odoberajú vlahu a potrebné živiny. Na jeseň okolo nich len plytko pôdu prekypríme, na jar pri topiacom sa snehu ich prihnojíme viaczložkovými hnojivami, ako je napr. NPK, Cererit a pod. Proti živočíšnym škodcom a hubovým chorobám používame vhodné insekticídy a fungicídy, čím zabezpečíme dobrý rast naočkovaných stromčekov. 

Diskusia k článku