Vrúbľovanie do boku

Vrúbľovanie do boku

Ktoré druhy týmto spôsobom preštepujeme? Menej kvalitné odrody viniča hroznorodého môžeme na jar preštepiť tak, že do hrubších kmienikoch naštepíme také odrody viniča, ktorým sa v našich pôdno-klimatických podmienkach darí.

Veľmi dobré výsledky máme aj pri preštepovaní čerešní, višní a drobného ovocia, keď do meruzalky zlatej naštepíme kvalitné odrody ríbezlí a egrešov. Týmto spôsobom môžeme preštepiť aj ďalšie druhy kôstkovín a jadrovín, pokiaľ neprinášajú kvalitné ovocie.
 
Ako postupujeme pri preštepovaní?
Vinič hroznorodý skrátime na výšku približne 100 cm, pričom 1 – 2 výhonky necháme bez skracovania s cieľom, aby zabezpečovali dostatok živín a asimilátov pre koreňovú sústavu. Na skrátenom viniči urobíme ostrým štepárskych nožom niekoľko zárezov o dĺžke 3 – 5 cm smerom od vrchnej časti tak, že zrezaný jazýček skrátime o 1/3 dĺžky. Do týchto zárezov zasunieme vrúbeľ s jedným až dvoma púčikmi tak, aby sa rezné plochy vrúbľa a podpníka vzájomne kryli. Do jedného zrezaného podpníka zasunieme 5 – 10 vrúbľov, z ktorých postupne dopestujeme nové rodivé drevo. Pri vrúbľovaní postupujeme tak, aby sme ostrým nožom urobili hladký rovný rez, pričom všetky vrúble pevne zaviažeme s páskou z PVC. Vrcholovú časť vrúbľa dôkladne zatrieme štepárskym voskom. Pri viazaní dávame pozor, aby sa medzi jednotlivé vrstvy pásky nedostal vzduch. Čiže priestor medzi vrúbľom a podpníkom musí byť dôkladne zaviazaný a zatretý štepárskym voskom.
 
Ako ošetríme vrúbľovance počas vegetácie?
V jarnom a letnom období odstraňujeme na podpníku všetky letorasty, ktoré vyrastajú z pôvodného dreva tak, aby sme podporili rašiace púčiky naštepenej odrody. Počas vegetácie si všímame hubové choroby, ktoré likvidujeme dostupnými fungicídmi. Výskyt škodcov likvidujeme vhodnými insekticídmi. Z ďalších konárov vždy odstraňujeme všetky letorasty, ktoré vyrastajú zo staršieho dreva a z ostatných letorastov odstraňujeme druhotné letorasty, to znamená tie letorasty, ktoré vyrastajú z pazuchou listov. V auguste skracujeme všetky letorasty približne o 1/3 dĺžky, čím podporujeme vyzretie a lepšiu cukornatosť dozrievajúcich bobúľ.
 
Kedy začínajú preštepené vrúble rodiť?
Vinič hroznorodý rodí vždy na jednoročnom dreve, ktoré vyrastá z dvojročného dreva. To znamená, že vrúble, ktoré sme naštepili v tomto roku vytvoria jednoročné drevo, ktoré bude rodiť až v ďalšom roku po skrátení na 2 – 3 púčiky, pokiaľ ho budeme pestovať v tvare voľne rastúcich tvarov.  Kvalitu a dĺžku strapcov získame tak, že vinič každý rok na jar vyhnojíme viaczložkovými priemyselnými hnojivami typu Cererit a NPK hnojivo. Každý tretí až štvrtý rok v jesennom období do pôdy zapracujeme dobre vyzretý maštaľný hnoj a kompost. Počas vegetácie sa snažíme na listovú plochu rastlín aplikovať tekuté hnojivá ako napr. Harmavit a Fytovit, ktoré v 0,1 - 0,2 % koncentrácie použijeme na listovú plochu viniča, kde prieduchy listov dokážu prijímať tekuté hnojivá, ktoré postupne listy rozvádzajú do všetkých častí viničového kra. 

Diskusia k článku